Registr vozidel rychle zkolaboval a prožíváme déja vu. Inspiroval se ministr Dobeš u Drábka?

Ministerstvo dopravy připravovalo dva roky soutěž na nový centrální registr vozidel. Pak ale zakázku zadalo napřímo. Prý kvůli úsporám.

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy foto: © Česká poziceČeská pozice
 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Nový centrální registr vozidel, který provozuje ministerstvo dopravy, fungoval v pondělí asi hodinu. Pak zkolaboval. Nepřipomíná vám to něco? Konkrétně odobnou situaci ze začátku roku na úřadech práce? Krátce po přechodu na nový systém výplaty sociálních dávek začaly problémy, které museli zaměstnanci řešit víkendovými šichtami. Systém totiž nefungoval, jak se očekávalo.

Technickou paralelu však ponechme specialistům. Zajímavější nám připadá, že mezi registrem vozidel a systémem výplat dávek najdeme ještě jednu podstatnou shodu. Jejich dodavatelé nebyli vybráni v otevřené soutěži. Na to, že po spuštění centrálního registru vozidel může nastat stejná situace jako v zimě na úřadech práce, upozornili ČESKOU POZICI zástupci IT firem již v březnu. Jejich prognózy se, bohužel, vyplnily.

Slova chvály

Spuštění nového centrálního registru vozidel (CRV) předcházela slova chvály z ministerstva dopravy. Resort sliboval, co všechno bude nový registr umět. Bude prý bezpečnější a komfortnější než dosavadní z roku 1992. Zajistí lepší údržbu kvality dat a hlavně umožní propojení s podobnými registry států Evropské unie. K tomu se ostatně Česká republika zavázala a úkol musela splnit nejpozději k 1. lednu 2013.

Původní plán počítal s tím, že firma, která registr zajistí, bude vybrána v tendru. Sešlo z něj.

Původní plán počítal s tím, že firma, která registr zajistí, bude vybrána v tendru. Jeho přípravou se ministerstvo dopravy zabývalo zhruba dva roky. Na dotaz, proč tak dlouho, odpověděl tiskový mluvčí ministerstva Martin Novák: „Zavedení nového systému není záležitostí, která by se dala vyřešit během 14 dní. Na takto zásadní systém je třeba se řádně připravit. Určitě tomu ale nepomohlo poměrně časté střídání vedení ministerstva v poslední době.“

Nelze si odpustit jízlivou poznámku: resort dopravy se připravoval tak důkladně na soutěž, až z ní nakonec sešlo.

Jedním z důvodů byl prý omezený rozpočet. Tendr vypsán nebyl, protože ministerstvo údajně „efektivně využilo náklady z dosavadních smluvních závazků“.  „V rámci smlouvy bude možné využít práce i na vývoji a realizaci nového registru vozidel. Tím se podařilo podstatně snížit náklady na zavedení nového CRV,“ uvedl již v březnu pro ČESKOU POZICI Novák.

Poněkud to připomíní argumentaci vedení ministerstva práce a sociálních věcí při zavádění nového systému výplaty sociálních dávek. Čtenář může srovnat s článkem: Proč se musel měnit systém pro výplatu socálních dávek.

První kalkulace počítaly s tím, že se náklady na nový registr vyšplhají na zhruba 100 milionů korun. Plány ale zahrnovaly vývoj zcela nového systému, který nekopíruje současné uspořádání jiných registrů. Na projekt měla přispět i Evropská unie. Tento plán však skončil u ledu. „Tím, že se nám podařilo snížit náklady na zavedení nového systému, využijeme ušetřené peníze z našeho rozpočtu,“ dodal Novák.

Firmy chtějí soutěžit

Jenže IT firmy, které se o nový centrální registr vozidel zajímaly (a pokud by byla vyhlášena soutěž, zcela jistě by se do ní přihlásily), poukazují na to, že zmiňovaná částka 100 milionů korun vychází ze studie proveditelnosti, tedy z teoretických podkladů. „Lze předpokládat, že pokud by bylo vypsáno výběrové řízení, dostaly by se náklady k padesáti milionům korun. Hlavně by ale bylo možné hodnotit kvalitu nabídek a řadu dalších parametrů, včetně referencí,“ sdělil ČESKÉ POZICI manažer IT firmy, který si přál zůstat v anonymitě.

Zakázku na centrální registr vozidel získala společnost ATS Telcom, která měla s ministerstvem dopravy uzavřenou rámcovou smlouvu na katalogové listy. Kontrakt zahrnoval služby projektového manažera, konzultační a školící služby a rozvoj aplikací.

Konkurenti ATS Telcom poukazují na to, že firma nemá s vývojem registrů žádné zkušenosti. To připouští i ministerstvo dopravy.

Ročně ATS Telcom inkasuje od ministerstva dopravy na základě zmíněné rámcové smlouvy podepsané v březnu 2010 asi 158 milionů korun. Rozšířením aktivit i na oblast centrálního registru vozidel, byla původní smlouva mezi ministerstvem dopravy a firmou ATS Telcom upravena. Ministerstvo dopravy tvrdí, že do kontraktu byla zakomponována možnost výpovědi, změny se dotkly sankcí při neplnění a dále byla upřesněna součinnost „poskytovatele pro migraci a podporu k přechodu k jinému poskytovateli“.

Konkurenti ATS Telcom poukazují na to, že firma nemá s vývojem registrů žádné zkušenosti. To připouští i ministerstvo dopravy. Tvrdí, že společnost má zkušenosti v oblasti řízení a vedení projektů a zajistila si subdodavatele, kteří již programovali jiné známé registry.

Na dotaz ČESKÉ POZICE, dle čeho se ministerstvo dopravy rozhodlo, že na CRV bude spolupracovat s firmou ATS Telcom, mluvčí Novák odpověděl, že roli hrály časové důvody a dále pak „efektivní čerpání finančních prostředků alokovaných do smlouvy s ATS a nakládání s veřejnými prostředky v souladu se správným hospodářem a zákony ČR“.

A ještě podporu!

Další kontrakt se týkal podpory provozu systému. Ani v tomto případě neproběhla otevřená veřejná soutěž. Vláda o věci jednala koncem května. Výsledek ve zkratce: Kabinet přijal usnesení, že zakázku na zajištění podpory provozu CRV získá v jednacím řízení bez uveřejnění opět firma ATS Telcom. Tuto podporu má společnost zajistit od začátku července letošního roku do konce března 2013. Ministerstvo dopravy za tuto službu zaplatí přes 27 milionů korun. Informace byla zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek 3. července.  

Proč v režimu jednacího řízení bez uveřejnění? Ministerstvo dopravy to zdůvodňuje krajní naléhavostí „vzniklou v důsledku událostí, které veřejný zadavatel nemohl předvídat“.

  1. Do konce června provozovalo registr vozidel ministerstvo vnitra. Ministerstvo dopravy, jak píše v oznámení o zadání veřejné zakázky, které je dostupné na internetu, počítalo s tím, že v souvislosti s převodem CRV získá pět pracovníků z ministerstva vnitra. To se ale nestalo a oblast podpory provozu nového CRV zůstala na dopravě bez personálního zajištění.   
  2. V průběhu přípravy CRV na ministerstvu dopravy bylo zjištěno, že přibližně 800 tisíc záznamů není možné převést do databáze nového systému. Dosavadní registr vozidel vedou obecní úřady na lokálních úložištích dat a na jednom centrálním úložišti dat. „Po spojení dat uložených na obou úložištích se ukázalo, že existují neočekávaně velké rozdíly v datech. Dokud nedošlo ke spojení dat na jedno úložiště, nebylo možné tuto velmi vysokou chybovost dat objektivně zjistit,“ tvrdí ministerstvo dopravy. To znamená, že data bylo nutné před převedením do nového registru nejdříve opravit.

Vraťme se na začátek. Ministerstvo dopravy připravovalo výběrové řízení na nový registr vozidel více než dva roky. Nakonec se nesoutěžilo, ale zakázka byla zadána napřímo. Ministerstvo dopravy vysvětluje svůj postup snahou ušetřit a časovými důvody, firmy si stěžují, že vítěz nebyl vybrán v transparentní soutěži. Nový centrální registr vozidel fungoval po spuštění hodinu, pak ho ochromil technický problém. Další veřejná zakázka s divnou pachutí...

Aktualizace (11. července 2012): Náměstek ministra vnitra Radek Šmerda sdělil iDNES zajímavou pointu: „Ministerstvo dopravy požádalo ministerstvo vnitra, jestli by se nemohli vrátit ke starému systému, protože ten nový nefunguje.“


kibic1 jen drobnost technicka 21:31 9.7.2012
Kateřina Menzelová Děkuji za upozornění, udělala 6:39 10.7.2012
babaq Reference 18:43 9.7.2012
MW Dobra analýza 17:44 9.7.2012

Počet příspěvků: 4, poslední 10.7.2012 06:39 Zobrazuji posledních 4 příspěvků.