Karl Jaspers, Atomová bomba a budoucnost lidstva. Politické vědomí v naší době.