Olomoucký soud odvrátil hrozbu arbitráže proti ČR. Za vteřinu dvanáct.

Koupit si pozemky, nemít možnost s nimi disponovat a navíc přijít o peníze postrádá logiku, rozhodl vrchní soud v kauze Prologis.

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy foto: © ČESKÁ POZICE, Petr UrbanČeská pozice
 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Americká společnost Prologis, jeden z největších globálních majitelů a developerů logistických a průmyslových komplexů, uspěla u Vrchního soudu v Olomouci. Zjednodušeně řečeno, teprve tento soud uznal, že není logické, aby si někdo koupil pozemky, po uplynutí určité doby s nimi nemohl disponovat, a navíc přišel i o peníze, jako tomu bylo v případě Prologisu. Nynější verdikt, o němž se ČESKÁ POZICE dozvěděla z obchodního rejstříku, znamená, že firmě zakoupené parcely zůstanou a může s nimi volně nakládat.

Z pohledu investora přišlo rozhodnutí olomouckého soudu za vteřinu dvanáct. Jen nepatrné zdržení by pravděpodobně znamenalo, že zmíněné pozemky budou mít nového majitele. V takovém případě zvažoval Prologis proti České republice arbitráž.

O komplikovaném případu, v němž figurují například místopředseda Krajského soudu v Brně Jan Kozák, bývalý děkan plzeňských práv Milan Kindl či spleť věřitelů z Kypru a Belize, ČESKÁ POZICE opakovaně informovala. Pro ty, kteří předchozí „díly“ přeskočili, zopakujme základní kostru příběhu.

  • V srpnu 2007 uzavřel Prologis se společností Deveplan smlouvu o budoucí smlouvě kupní. Kontrakt se týkal parcel v blízkosti Brna. Obě strany se zavázaly, že dohodu podepíšou, budou-li splněny určité podmínky.
  • Koncem roku 2008 Deveplan vyzval Prologis k podpisu kupní smlouvy. Domníval se, že všechny podmínky již byly splněny. Zástupci Prologisu ale měli odlišný názor a dohodu odmítali uzavřít. Věc se na popud Deveplanu dostala před rozhodčí soud.
  • Rozhodčí senát pod vedením Milana Kindla dal za pravdu Deveplanu a vydal nález, jehož součástí byl i text kupní smlouvy.
  • Na základě toho Prologis v květnu 2009 za pozemky vyplatil Deveplanu více než 267 milionů korun. Katastr nemovitostí poté změnu majitele parcel skutečně zapsal.
  • 5. listopadu 2010 však podal Deveplan žalobu na určení vlastnictví pozemků ve svůj prospěch, tedy přímo popřel jím požadovaný a v jeho prospěch znějící rozhodčí nález.
  • Deset dnů poté podala u Krajského soudu v Brně kyperská firma Lapursa Holding Limited, dnes SG Solar Green Limited, insolvenční návrh na firmu Deveplan.
  • Začátkem února loňského roku vypracoval insolvenční správce Miroslav Sládek soupis majetkové podstaty společnosti Deveplan. Mezi nemovitý majetek zahrnul i sporné pozemky u Brna, za něž Prologis zaplatil Deveplanu v květnu 2009.
Hlavně věřitelé!

Příběh pokračoval v únoru 2011, kdy Prologis podal žalobu, jíž se domáhá vyloučení parcel z majetkové podstaty. Začátkem září rozhodl Jan Kozák, soudce Krajského soudu v Brně, že žaloba na vyloučení věci – pozemků u Brna – z majetkové podstaty Deveplanu se zamítá. „Je třeba konstatovat, že v případě žaloby o vyloučení věci ze soupisu majetkové podstaty se neřeší otázka vlastnického práva. Je to pouze otázka dispozic s majetkem, který dle právní úpravy může být do majetkové podstaty konkrétního dlužníka zahrnut,“ píše mimo jiné Kozák v rozsudku.

Na práva Prologisu soudce Jan Kozák jaksi pozapomněl„Předmětem této vylučovací žaloby je posouzení skutečnosti, zda insolvenční správce, to je žalovaný, postupoval při soupisu předmětných nemovitostí řádně a v souladu s právní úpravou, to je zda je zde důvod pro sepsání předmětných nemovitostí do soupisu majetkové podstaty dlužníka,“ je dále uvedeno v rozsudku. „Insolvenční správce je povinen jednat tak, aby maximálně šetřil práva účastníků řízení, to je zajistil maximální možnou míru poměrného uspokojení jejich pohledávek,“ je přesvědčen soudce Kozák. Na práva Prologisu jaksi pozapomněl.

Připomeňme, že Kozákovo jméno se neobjevuje v médiích poprvé. Na Jana Kozáka, místopředsedu Krajského soudu v Brně, podalo v polovině loňského roku ministerstvo spravedlnosti v jiné věci kárnou žalobu a žádalo jeho odvolání z funkce. Vytýkalo mu netransparentní rozdělování insolvenčních řízení včetně toho, že některá řízení přidělil sám sobě. Kárný senát Nejvyššího správního soudu začátkem letošního roku uznal jako oprávněnou jen malou část ministerských výtek a na půl roku vzal Kozákovi příplatek za místopředsednickou funkci.

Na poslední chvíli

Vraťme se ke kauze pozemků společnosti Prologis. Firma se proti verdiktu soudce Kozáka koncem října loňského roku odvolala k Vrchnímu soudu v Olomouci. Ten jí 10. července vyhověl a rozhodl, že pozemky mají být vyňaty z majetkové podstaty Deveplanu. Na poslední chvíli. K objasnění důvodu tohoto tvrzení udělejme nejprve malou odbočku.

Na konkurzu Deveplanu nebylo zarážející jen zařazení parcel Prologisu do majetkové podstaty Deveplanu, ale také způsob, jakým se firma do konkurzu dostala. Firma se do něj dostala na návrh neznámých věřitelů z Kypru a Belize, kteří následně získali kontrolu nad konkurzním řízením. O finančních a personálních propletencích mezi věřitelskými firmami již ČESKÁ POZICE informovala.

Na účtu Deveplanu bylo v polovině března 2011 necelých patnáct tisíc korunOpět jen připomeňme, že věřitelé Deveplanu, firmy, která se zabývá pronájmem nemovitostí a přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním a uschováváním zbraní a jejímž jediným akcionářem je František Mészáros, přihlásili pohledávky v celkové hodnotě zhruba 1,4 miliardy korun. Naprostá většina částky připadá právě na neznámé firmy z Belize a z Kypru. Konkrétně jde o kyperskou SG Solar Green Limited, dříve Lapursa Holdings Limited, a Woodland Limited z Belize.

Nyní vysvětleme, proč vlastně přišel verdikt Vrchního soudu v Olomouci na poslední chvíli. Pokud by – čistě teoreticky – soud potvrdil původní rozhodnutí Krajského soudu v Brně, že pozemky jsou součástí majetkové podstaty zkrachovalého Deveplanu a byly by zpeněženy, pravděpodobnost, že by Prologis dostal zpět peníze, které za ně zaplatil, by byla blízká nule. Na účtu Deveplanu bylo v polovině března loňského roku necelých patnáct tisíc korun. Firma nevlastní ani žádný jiný majetek. Naopak SG Solar Green Limited a Woodland Limited, na něž připadala drtivá část přihlášených pohledávek za Deveplanem, by z prodeje parcel měly užitek.

V dražbě a pak mimo dražbu

Oba věřitelé opakovaně požadovali, aby pozemky byly prodány. Advokátům Prologisu se podařilo jen těsně zrušit dražbu nemovitostí, která byla naplánována na 1. prosince loňského roku. Na schůzi věřitelů v polovině května letošního roku se o osudu pozemků hovořilo znovu. Soudce Kozák věřitele upozornil, že Vrchní soud v Olomouci by měl pravděpodobně do konce června rozhodnout, zda pozemky mají být součástí majetkové podstaty Deveplanu, nebo zda patří Prologisu. I tak ale dle názoru Krajského soudu není tato skutečnost v rozporu s přípravou prodeje pozemků. O způsobu, jakým měly být zpeněženy, měli rozhodnout věřitelé.        

Tlak na prodej pozemků budil dle Prologisu dojem, že je již identifikovaný konkrétní kupce, patrně majetkově či personálně propojený s dlužníkem či firmami Woodland Limited a SG Solar GreenKoncem května firma Woodland Limited zaslala Krajskému soudu v Brně stanovisko, ve kterém nastiňuje svůj názor na prodej pozemků. Preferuje, aby se počkalo do rozsudku vrchního soudu, nejpozději však do konce června. „Nebude-li v avizované lhůtě odvolacím soudem o odvolání společnosti Prologis rozhodnuto, neměl by již insolvenční správce s prodejem pozemků otálet,“ konstatuje se ve stanovisku.

Věřitel navrhuje, aby se pozemky prodaly mimo dražbu a správce by měl o plánované transakci zveřejnit zprávu ve sdělovacích prostředcích. Nejnižší kupní cenu parcel radí Woodland stanovit na 104 milionů korun. Připomeňme, že Prologis zaplatil více než 267 milionů korun.

Věřitel SG Solar se s názorem firmy Woodland, co se týká prodeje pozemků, ztotožnil. Ve svém stanovisku, které adresoval Krajskému soudu v Brně začátkem června, mimo jiné konstatuje, že insolvenční správce by měl „vyčkat s prodejem pozemků maximálně do konce června 2012, neboť další čekání by mohlo u všech věřitelů důvodně vyvolat obavu o možné uspokojení jejich přihlášených pohledávek“.

Proč tak rychle?

Právní zástupce společnosti Prologis uvedl, že tlak na prodej pozemků „vzbuzuje dojem, že je již identifikovaný konkrétní kupující (a to pravděpodobně kupující majetkově či personálně propojený s dlužníkem či společnostmi Woodland Limited a SG Solar Green), který pozemky koupí za pro něj logicky velmi výhodnou kupní cenu“. Toto podezření obě firmy odmítly.

Jak již bylo řečeno, Vrchní soud v Olomouci rozhodl o vyloučení pozemků z majetkové podstaty Deveplanu 10. července. Tím se další debaty o prodeji pozemků, za které již v roce 2009 zaplatila společnost Prologis, staly bezpředmětnými. Americká společnost v průběhu vlekoucího se sporu nevyloučila, že se bude svých práv domáhat i v arbitráži. Rozhodnutí olomouckého soudu hrozbu arbitráže odvrátilo.


selinux nějak tomu nerozumím 21:30 20.7.2012
mgr.pavel Také mi to tak přijde. Dát do 17:03 22.7.2012
Frantisek Hm... 14:39 20.7.2012

Počet příspěvků: 4, poslední 22.7.2012 05:03 Zobrazuji posledních 4 příspěvků.