Obří finanční operace rozzlobila šéfku ERÚ

Napětí mezi Energetickým regulačním úřadem a společností Net4Gas narůstá. Regulátor v červenci firmě vzkázal, ať nepočítá s uhrazením zhruba desetimiliardové plánované investice do výstavby plynovodů ze strany konečných spotřebitelů.

István Léko 25.7.2014
Společnost Net4Gas je jediným držitelem licence na přepravu zemního plynu v... | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Společnost Net4Gas je jediným držitelem licence na přepravu zemního plynu v... | foto:  © montáž Česká poziceČeská pozice
Společnost Net4Gas je jediným držitelem licence na přepravu zemního plynu v... | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Předsedkyni Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alenu Vitáskovou rozzlobily zprávy o obří finanční operaci v hodnotě několika desítek miliard korun, kterou firma Net4Gas aktuálně provádí, aniž by o ní regulátora předem informovala. Regulátor se o zásadních změnách v kapitálové struktuře společnosti dozvěděl mimoděk v rámci běžné monitorovací činnosti ERÚ. 

Vitásková se kvůli finanční transakci, jejímž výsledkem bude dramatické zadlužení společnosti Net4Gas, minulý týden oficiálním dopisem obrátila na prezidenta Miloše Zemana, na premiéra Bohuslava Sobotku a na vybrané ministry. Zároveň požádala Net4Gas o vysvětlení, proč šla do agresivní kapitálové struktury.

Ekonomická nestabilita?

Vitásková vyjádřila obavu, zda se Net4Gas těmito finančními operacemi nedostane v budoucnosti do ekonomické nestability, což by podle ní mohlo ohrozit energetickou bezpečnost státu. Vyplývá to z dokumentů, které má ČESKÁ POZICE k dispozici.

Chování vlastníků Net4Gas podle regulačního úřadu nesvědčí o snaze investovat do českého plynárenství

V čem vidí Vitásková problém kromě toho, že o závažné finanční operaci firmy Net4Gas nebyl její úřad informován? K pochopení situace je třeba vrátit se o rok zpět, kdy se změnil vlastník Net4Gasu. Společnost loni na jaře koupilo německo-kanadské konsorcium Allianz/Borealis za 1,65 miliardy eur, tedy zhruba za 41,4 miliardy korun.

Část kupní ceny, přibližně 500 milionů eur, uhradilo konsorcium z vlastních zdrojů, zbylých 1,1 miliardy eur si půjčilo zhruba od dvou desítek evropských bank. Úvěr byl plně garantován firmou Net4Gas a zajištěn zástavou jejího majetku až do výše 92 miliard korun u UniCredit Bank, která byla agentem syndikátu úvěrujících finančních institucí. Akvizice se uskutečnila prostřednictvím účelově založené společnosti Net4Gas Holdings, kterou vlastnili rovným dílem Allianz a Borealis.

Na jaře letošního roku akcionáři firmy Net4Gas rozhodli refinancovat akviziční úvěr v hodnotě 1,1 miliardy eur. Cílem bylo vyhovět bankám, které po akvizicích obvykle tlačí vlastníky k tomu, aby úvěr spláceli z cash flow firmy, kterou koupili. Jednoduše řečeno šlo o to, aby část dluhu přešla od akcionářů na podnik Net4Gas, jehož zadlužení bylo doposud prakticky nulové. 

Radikální řez do kapitálu

Taková finanční operace je v případě akvizic naprosto běžná. Řeší se buď fúzí (v našem případě mezi firmami Net4Gas Holdings a Net4Gas), nebo snížením základního jmění a následným přiměřeným zadlužením společnosti.

Společnost minulý týden na mezinárodních finančních trzích úspěšně prodala dluhopisy v celkové hodnotě 750 milionů eur

Akcionáři Net4Gasu si zvolili druhou variantu a v květnu 2014 rozhodli snížit základní kapitál z 31,8 miliardy o 29 miliard korun. Tato částka bude vyplacena akcionářům, aby mohli splatit část úvěru u bank. Avšak aby Net4Gas mohl 29 miliard korun poslat svým vlastníkům, musel si půjčit. Celkovou sumu se firma rozhodla poskládat z emisí dluhopisů a půjčkami od bank.

Společnost minulý týden na mezinárodních finančních trzích úspěšně prodala dluhopisy v celkové hodnotě 750 milionů eur (sedmileté a dvanáctileté bondy). Zbytek – 350 milionů eur – si chce půjčit od bank.

Nejde o neobvyklý či nesprávný krok, jenže o těchto finančních operacích Net4Gas neinformoval regulátora. Radikální snížení základního kapitálu a následné zadlužení společnosti tak zaskočilo ERÚ, který si vyžádal v souladu s energetickým zákonem od společnosti Net4Gas podklady, na základě kterých posoudí, zda se těmito kroky nedostává do finanční nestability.

Zásadní otázka, kterou regulační úřad nyní začne řešit, je to, zda je zvolená míra zadlužení při předpokládané klesající výkonnosti společnosti přiměřená, nebo už riskantní. 

Alarm politikům

Předsedkyně ERÚ se dopisem obrátila na prezidenta Miloše Zemana, na premiéra Bohuslava Sobotku (také jakožto na předsedu Bezpečnostní rady státu) a na vybrané ministry. O situaci už minulé pondělí jednala vláda, kterou o tomto kroku Net4Gasu informoval ústně ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Vitásková zpravila výše uvedené politiky nejen o snížení základního kapitálu Net4Gasu, ale i o tom, že celý obchodní podíl jediného společníka ve firmě je zastaven k zajištění pohledávek bankovní skupiny UniCredit až do výše 92 miliard korun.

Vitásková se obává, že tato agresivní finanční strategie může ohrozit budoucí investice do plynárenské infrastruktury a že takto může dojít dokonce k ohrožení energetické bezpečnosti státu. „Vzhledem k tomu, že společnost Net4Gas je jediným držitelem licence na přepravu plynu v České republice, mohlo by dojít k ohrožení dodávek plynu pro celou Českou republiku i tranzitní přepravy pro státy EU,“ uvádí předsedkyně ERÚ.

Vitásková se obává, že tato agresivní finanční strategie může ohrozit budoucí investice do plynárenské infrastruktury

„Společnost Net4Gas nás o svém záměru snížit základní kapitál o 90 procent vůbec neinformovala ani to předem nekonzultovala. Při tak obrovských transakcích je to její povinnost. ERÚ musí vyhodnotit, zda takový krok nebude mít dopad na licencovanou činnost firmy. Z toho důvodu si ERÚ vyžádal od Net4Gasu podle §15 energetického zákona všechny podklady k vyhodnocení,“ sdělila ČESKÉ POZICI Vitásková. 

Úřad je podle ní krokem zahraničních vlastníků Net4Gasu velmi překvapen, protože takové chování prý nesvědčí o snaze investovat do českého plynárenství, ale spíše o vyvedení aktiv ze společnosti pryč. „Ve světle těchto informací je zřejmé, proč byl takový tlak na to, aby čeští zákazníci platili celou investici do nového plynovodu mezi Českou republikou a Polskem. Ukazuje se také, kdo má při přípravě novely energetického zákona zájem na tom, aby se dala regulátorovi povinnost zajistit finanční stabilitu regulovaným subjektům. Případné finanční potíže společnosti Net4Gas by museli platit čeští zákazníci,“ varuje předsedkyně ERÚ.

Spor o novelu 

Vitásková naráží na připravovanou novelu energetického zákona, v níž ministerstvo průmyslu a obchodu v současné době významně mění způsob regulace v rozporu s tím, co navrhuje ERÚ. Předsedkyně úřadu ve svém dopise premiérovi Sobotkovi upozorňuje na tuto zásadní změnu, která spočívá v tom, že na prvním místě má regulátor povinnost zajistit návratnost finančních zdrojů použitých při výkonu licencované činnosti a finanční stabilitu příslušného držitele licence.

Zásadní změna zákona spočívá v tom, že na prvním místě má regulátor povinnost zajistit návratnost finančních zdrojů použitých při výkonu licencované činnosti a finanční stabilitu příslušného držitele licence

„V tomto konkrétním případě by přijetí novely energetického zákona v navrhovaném znění mohlo vést k situaci, kdy budou náklady na zajištění finanční stability společnosti Net4Gas přeneseny na konečné zákazníky, což by mělo nepředvídatelný dopad do regulovaných cen, které občané a firmy platí,“ uvádí v dopise Vitásková.

Předsedkyně ERÚ v této souvislosti podala také podnět ministrům financí a vnitra k prošetření rizika kvůli možnému vyvedení finančních prostředků společnosti Net4Gas z České republiky.

Pochybnosti ohledně zvyšování zadlužení firmy má také energetický analytik Jiří Gavor. „Zvyšovat zadlužení firmy v situaci, kdy lze reálně očekávat spíše snížení tržeb a zisku kvůli postupně končícím přepravním kontraktům, považuji za riskantní. Poměr dluhu a provozního zisku EBITDA by optimálně neměl překročit bezpečné rozmezí 3,5–4násobku,“ uvedl Gavor. Právě tuto hranici už ale společnost Net4Gas podle dostupných informací překročila. Gavor připomíná, že na regulované společnosti jsou obecně kladeny přísnější požadavky.

Společnosti Net4Gas jsme poslali několik otázek. Obdrželi jsme však pouze jakousi shrnující odpověď, kde společnost celou finanční operaci hájí. „Jak je zřejmé z veřejně dostupných zdrojů, společnost Net4Gas se nachází v procesu snížení základního kapitálu. Jedná se o krok, který je součástí projektu rekapitalizace, kdy společnost usiluje o nastavení pružné, efektivnější a vyvážené kapitálové struktury na dlouhodobé bázi. Máme v plánu využít různé finanční nástroje a produkty, jak našeho cíle dosáhnout, a postupujeme v souladu s příslušnými předpisy,“ uvedl mluvčí společnosti Milan Řepka.

Pokles kapitálu a růst dluhu firmy Net4Gas, která provozuje tuzemské plynovody, se nelíbí šéfce Energetického regulačního úřadu Aleně Vitáskové.

Pokles kapitálu a růst dluhu firmy Net4Gas, která provozuje tuzemské plynovody, se nelíbí šéfce regulátorů Aleně Vitáskové.

Net4Gas již podle něj obdržel rating od dvou renomovaných ratingových agentur, a to na úrovni nejvyšších, takzvaných investičních stupňů. „Konkrétně BBB s pozitivním výhledem od agentury Fitch a BBB s výhledem stabilním od agentury Standard & Poor’s. Tato ratingová hodnocení samozřejmě pracují s cílovou kapitálovou strukturou,“ dodal Řepka.

Z reakce společnosti vyplývá, že obavy z finanční nestability vůbec nepovažuje za opodstatněné. Na otázku, proč Net4Gas o drastickém snížení základního kapitálu předem neinformoval regulátora a příslušné ministerstvo, mluvčí neodpověděl. 

Udržet zisk z roku 2013 

Net4Gas provozuje jako držitel výlučné licence pro přepravu plynu více než 3800 kilometrů plynovodů v České republice a v rámci této sítě zajišťuje vnitrostátní i mezinárodní tranzit zemního plynu. Společnost v roce 2012 vykazovala zisk před započtením daní, úroků a odpisů (EBITDA) 8,6 miliardy korun, avšak loňský výsledek už byl o dvě miliardy nižší.

Zadlužení Net4Gasu je také ve srovnání s podobnými infrastrukturními společnostmi v Evropě poměrně vysoké. Firma si zvolila dosti agresivní kapitálovou strukturu. Tento krok sice nelze považovat za drama, avšak je také pravda, že z českých vlastníků tak vysoko nikdo svoje infrastrukturní aktiva nezadlužoval.

K tomu, aby se Net4Gas nedostal do potíží, by v příštích letech musel udržet svůj zisk na úrovni roku 2013

K tomu, aby se Net4Gas nedostal do potíží, by v příštích letech musel udržet svůj zisk na úrovni roku 2013. Jenže je otázka, zda se to podaří, protože EBITDA v následujících letech má tendenci v některých parametrech byznysu společnosti spíše klesat. Do roku 2021 končí některé menší kontrakty s dodavateli a v roce 2020 se změní tarify kontraktu s ruským Gazpromem. Navíc se očekávají negativní dopady kvůli předpokládaným změnám v regulaci. Otázka je, zda firmě zůstane prostor pro větší investice či akvizice, nemluvě o tom, jak by zvládla nějakou větší turbulenci v hospodaření.

Dotčení bankéři, se kterými ČESKÁ POZICE hovořila, jsou přesto optimisté. Ohrožení finanční stability společnosti Net4Gas vylučují, dokonce naznačují, že existuje prostor pro zvýšení zadlužení kvůli budoucím investicím.Počet příspěvků: 1, poslední 26.7.2014 09:46 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.