Nejvyšší čas se poslanci Babákovi omluvit. Jde o to, za co?

Policejní vyšetřování Michala Babáka a financování Věcí veřejných skončilo. Zapomenout bychom ale neměli.

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy foto: © ČTK, ČESKÁ POZICEČeská pozice

KOMENTÁŘ Tomáše Hlaváče / Trable poslance Michala Babáka sledujeme opravdu velmi podrobně a dlouho. Čtrnáct měsíců. Konkrétně příběh, jak vypůjčené miliony daroval obratem své politické straně Věci veřejné a následně úvěry splatil z pohádkového zisku z prodeje údajných opcí auditorské společnosti Bene Factum. Minulý týden policie zveřejnila překvapivou zprávu, že ve věci financování Věcí veřejných ukončila šetření a obvinění vzneseno nebude. Je tedy na čase se poslanci Babákovi omluvit, jak nás jeden čtenář anonymně vyzval. I když…

Nejprve připusťme, že v případu je to další bod pro Babáka. Policie nebyla jediný subjekt, který zkoumal, co se přesně odehrálo, když si poslanec od firem, kde byl jednatelem, půjčil v roce 2010 částku okolo šesti milionů korun a když tuto částku věnoval jako dar VV, a navíc straně poskytl ještě půjčku pět milionů. Takže shrňme ve prospěch pana poslance:

  • Forenzní audit, který si strana Víta Bárty objednala u společnost BDO, prokázal, že tyto částky byly poslány z účtů Babákových společností. Na tyto účty je vložil osobně Babák, peníze vyzvedl z pokladny firem.
  • Letos na jaře poslanec Babák prohlásil, že za prodej svých opcí auditorské firmy Bene Factum obdržel první tranši ve výši zhruba jedenácti milionů korun, a tím splatil své dluhy.
  • A nyní policejní tečka. Vyšetřování kauzy financování Věcí veřejných bylo dokončeno do prvního čtvrtletí roku 2011. Výsledek: Přes drobné chyby v účetnictví policie nevznese obvinění proti konkrétní osobě. Státní zástupce tento postup odsouhlasil. Poslanec minulý týden před televizními kamerami přečetl srdceryvné prohlášení, v němž s velkým zadostiučiněním vyslovil radost nad ukončením rok trvajícího vyšetřování. „Protikorupční policie potvrdila mou nevinu. Došlo ke stvrzení mých argumentů a podkladů, které jsem policii od počátku poskytl. Zároveň forenzní šetření mých osobních financí vyloučilo veškeré finanční machinace a pochybnosti,“ prohlásil Babák.
Pár nesmrtelných otázek

Když je podle policie vše v pořádku, musíme to akceptovat a omlouváme se. A to za to, že jsme panu poslanci Babákovi kladli nepříjemné otázky, jež připojujeme i k tomuto textu. Ptali jsme se, jak se peníze v řádu milionů dostaly do pokladen Babákových firem, když tam v jiných obdobích podle rozvahy byly tak maximálně tisíce? Proč byly dary pro stranu kouskovány na částky okolo 500 tisíc a jak vysoké byly vlastně předvolební náklady strany, které řádově rozdílnou částkou oceňují odborníci a účetnictví strany? Především jsme chtěli zjistit původní zdroj peněz.

Pozornému čtenáři však jistě neunikne, že policejní tečka se rozhodně netýká nejzajímavější části příběhu

Na naše otázky nikdy nikdo neodpověděl, tedy alespoň ne ČESKÉ POZICI. Tyto otázky vůbec nešetřil zmíněný forenzní audit. Ani státního zástupce a policejní vyšetřovatele odpovědi na tyto otázky očividně nezajímaly.

Pozornému čtenáři však jistě neunikne, že policejní tečka se rozhodně netýká nejzajímavější části příběhu. A tím je zázračné zbohatnutí poslance Babáka, které podle jeho slov proběhlo až na konci roku 2011, kdy obdržel asi jedenáct milionů korun jako cenu nebo její část za opce na akcie auditorské společnosti Bene Factum.

Dlužno podotknout, že prodej opcí byl Babákovým životním byznysem, protože jeho další příjmy jsou nižší řádově, a pokud by to s Bene Factum neklaplo, skončil by finančně na lopatkách. Nikdy jsme se netajili tím, že tomuto příběhu nevěříme ani za mák. Poslední článek na toto téma spolu se stanoviskem Auditorské komory ČR, která případ nedávno předala Finančnímu analytickému útvaru ministerstva financí (FAÚ), najdete zde.

Jestliže nevěříme, máme pro to argumenty, a ty jsme zveřejnili. Naopak Babák vždy konzistentně odmítal ukázat veřejnosti smlouvy na prodej opcí společnosti Bene Factum s tím, že se jedná o obchodní tajemství. Zvláštní taktika u člověka, který se poslední dobou profiluje jako bojovník proti korupci, zejména akciím na majitele…

Přesné znění otázek, které ČESKÁ POZICE poslala poslanci Babákovi 20. dubna 2011:

  1. Jste si vědom neplatnosti smlouvy o půjčkách od firem WCM CZ a MxB z důvodu neexistence předchozího schválení valnou hromadou společnosti (§ 196 a obchodního zákoníku a § 135 obchodního zákoníku)? Vaše půjčky musíte ihned vrátit společnostem jako neoprávněný majetkový prospěch. Kdy tak učiníte? Nebo schválení máte a jen jste to zapomněl veřejnosti sdělit?
  2. Jak vysvětlíte, že máte 15 procent akcií v akciové společnosti Bene Factum, když podle zakladatelské smlouvy jste nebyl zakladatelem, do společnosti jste nevložil žádný peněžitý ani nepeněžitý vklad a Miloš Havránek a Petr Šrámek od založení společnosti do dnešní doby deklarují, že každému z nich patří 50 procent společnosti? Máme to chápat tak, že oba pánové lžou? Máte akcie, které jsou v listinné podobě v trezoru? V prohlášení ze dne 16. 4. 2011, které je k dispozici na webových stránkách Věcí veřejných, hovoříte o vlastnictví akcií, jinde jsme zachytili zmínku o opcích. Co z toho je pravda? A pokud máte opce, a ne akcie, kolik jste za opce zaplatil, kdy hodláte opce za akcie uplatnit, a jaké podmínky opce při uplatnění výměny za akcie mají? Máme tím na mysli interval, kdy je lze uplatnit, kdo opce vydal, počet opcí a za kolik akcií je lze vyměnit a cenu za pořízení akcie výměnou za opce (strike price).
  3. Ve svém prohlášení na webových stránkách Věcí veřejných uvádíte, že při vstupu do parlamentu jste vlastnictví akcií neuvedl, protože jste neznal jejich cenu. Proč jste tedy neuvedl samotný fakt, že akcie vlastníte? Na jiném místě uvádíte, že nynější cenu akcií odvozujete od nových zákazníků, které nazýváte zlatými vejci. Chápeme to správně tak, že všechny tyto zákazníky jste získal pro Bene Factum za posledních zhruba osm měsíců, když jste o nich při vstupu do parlamentu nevěděl?
  4. V článku na Parlamentních listech se píše: „Nejednalo se o běžný prodej akcií, nýbrž o převod podílu společnosti, jíž jsem byl spoluzakladatelem.“ Tento termín nám není jasný. Akciová společnost má akcie, s. r. o. podíly. Můžete první část věty vysvětlit, nebo někdo Vaše vyjádření zkreslil? Zakladatelská smlouva společnosti Bene Factum o Vás jako o zakladateli nemluví. Tomu nerozumíme. Pokud je v zakladatelské smlouvě chyba, proč jste ji nenapadl u soudu? Teď už nemáte šanci svůj podíl na založení společnosti prokázat, protože Váš eventuální nárok je promlčen.
  5. Kde a za jakých podmínek se Vám podařilo získat půjčku 15 milionů korun na nemovitosti, které vlastníte?

Pokud se neobjeví nové skutečnosti, například nezjistí-li něco FAÚ, už se této kauze nemá smysl věnovat, nejsou-li ani tyto základní otázky zodpovězeny. Vyšetřování skončilo, jen zapomenout bychom neměli.

Celý příběh v seriálu článků ČESKÉ POZICE.