Kde všichni ti policisté jsou?

Desítky mluvčích a „preventistů“, stovky IT expertů či muzikantů se služebním policejním průkazem na ulici v uniformách nepotkáte.

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy foto: © ČESKÁ POZICE, Richard Cortés, iPhone4Česká pozice
 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Česká republika má téměř 40 tisíc tabulkových míst policistů. V přepočtu na sto tisíc obyvatel tak vychází takřka 400 strážců zákona, zatímco například ve skandinávských zemích 200, v Nizozemsku 225 a v Německu 305. V porovnání s těmtito členskými státy Evropské unie jde tedy u nás na první pohled o vysoké číslo a dalo by se říci, že jsme policejní stát.

Jenže reálných policistů, tedy těch, kteří vykonávají přímo policejní činnost, je v ulicích vidět málo. A občané v regionech se zvyšující se kriminalitou a s nepokoji, jež vznikají v rámci soužití majority s nepřizpůsobivými, sociálně slabými občany, volají po jejich početním posílení.

Aby byl v těchto oblastech udržen sociální klid, policie „hasí“ lokální problémy okamžitým posilováním počtu policistů, ale zase jen na úkor oslabení bezpečnosti v jiném místě. Ani nová pořádková jednotka pro severočeskou policii nevzniká z nových policistů, ale z těch, kteří byli dosud zařazení v oddělení hlídkové služby nebo v obvodních odděleních. A teprve až budou zajištěny peníze, bude početně doplněna i o nováčky. Ovšem budou-li vůbec nějaké peníze k dispozici.

Některá obvodní oddělení mají již dnes problémy se zajištěním nepřetržitého výkonu služby a není výjimkou, že denní směnu vykonává pouze jeden policistaMinisterstvo vnitra a policejní prezidium kvůli snižování rozpočtu resortu ve svých plánech dokonce počítá s tím, že počet policistů by se mohl ještě snížit – přibližně až na 32 tisíc mužů a žen zákona. Jedním dechem také uvádí, že se toto snížení nebude týkat policistů v přímém výkonu služby a že v důsledku této reformy nezanikne ani jedna policejní služebna.

Tomu snad věří jen oni sami, neboť je to úplný nesmysl a počtu policejních služeben se to samozřejmě dotkne. Již dnes jsou připravena ke zrušení některá oddělení, například hlídkových služeb. Zbytky policistů, někde jen čtvrtina až pětina tabulkových míst, budou převedeny pod oddělení obvodní či místní. Některá malá obvodní oddělení mají již dnes problémy se zajištěním nepřetržitého výkonu služby a není výjimkou, že denní směnu vykonává pouze jeden policista. Jak dlouho to bude fungovat? To nikdo z kompetentních neví, ale možná do prvního velkého průšvihu.

Raději skutečný policista než kancelářská myš

Kde tedy ti policisté jsou, když je jich tabulkově tolik, ale na ulicích nejsou vidět? Pokusím se vyjmenovat některé činnosti, jež vykonávají policisté ve služebním poměru. Zda jde opravdu o práci, kterou by museli dělat policisté, nechávám na zvážení čtenářů.

V jednom z článků pro ČESKOU POZICI jsem se již zmínil o policejním školství. Zde by se poměrně snadno dalo ušetřit 500 až 700 policistů. Dalším policejním přepychem jsou mluvčí a pracovníci prevence. Tuto činnost u policie vykonává zhruba 200 policistů, například jen na středočeském krajském ředitelství 22 lidí. Při celkovém počtu 40 tisíc policistů to znamená, že jeden mluvčí či „preventista“ připadne na 200 policistů.

Pokud bychom připustili, že skutečnou policejní činnost vykonává jen zhruba 32 až 35 tisíc policistů, dostáváme se na číslo jeden mluvčí na 160 až 175 policistů. Osobně si myslím, že by počet těchto policistů na úrovni kraje neměl převýšit tři až pět a během běžné policejní činnosti v rámci služebního obvodu by tuto práci měl vykonávat sám vedoucí nebo jeho zástupce.

Doplňme, že tiskový mluvčí či preventista je na úrovni územního odboru služebně zařazen jako vrchní inspektor, tedy nadpraporčík. Téměř všichni ostatní policisté v uniformě, s výjimkou služebních funkcionářů, mají hodnost o jeden až tři stupně nižší. Činnost preventistů ve formě besed a přednášek by měli provádět policisté z přímého výkonu, neboť posluchač chce vidět a slyšet skutečného policistu, který i něco zažil, nikoli kancelářskou myš v policejní uniformě.

„Ajťáci“ a muzikanti

Dalšími „nepolicisty“ v řadách policie, kteří ve svém služebním životě neviděli pachatele ani místo činu, jsou pracovníci IT. Jde o policisty, kteří zajišťují chod počítačové sítě a udržují při životě výpočetní techniku a další zařízení policie. Těchto policistů/nepolicistů je v každém územním odboru, tedy v bývalém okrese, zhruba osm až patnáct. V celorepublikovém součtu proto můžeme hovořit nejméně o tisíci až 1200 nepolicistech se služebním průkazem. Tito policisté mají vysokoškolské vzdělání, a proto jsou služebně zařazení nejméně jako komisaři, tedy s hodnostním označením poručík.  Stejnou služební hodnost mají i vedoucí obvodních oddělení a také většina kriminalistů a vyšetřovatelů v okresech. Ti však většinou mají nejméně šestiletou praxi na jiném služebním místě s policejní činností.

Přes den jako policisté zkoušejí nová hudební vystoupení, ve svém volnu pak stejnou činnost provozují jako občanéPodrobnou analýzou by se našlo i mnoho jiných tabulkových míst policistů ve služebním poměru, které by mohly být obsazeny civilními zaměstnanci. Jen namátkou, například administrativní pátrači, pracovníci oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, analytici či pracovníci na úseku řízení lidských zdrojů.

Za zmínku jistě také stojí přibližně 50 až 60 policistů (nejméně čtyři ve služební hodnosti rada, hodnostní označení plukovník) zařazených u hudby Hradní stráže a Policie ČR. Přes den jako policisté zkoušejí nová vystoupení, občas někde na Hradě, slavnosti či pohřbu zahrají. Večer nebo ve svém volnu pak stejnou činnost provozují jako občané a k policejnímu platu si bez obav ještě nějakou tu korunku přivydělají.

Už víte, proč máme tolik policistů a proč jich tolik chybí na ulicích?


rostislav hojně 7:24 26.4.2012
Ondráček Zdeněk konstatování 12:59 26.4.2012
Kolben Uniformy 11:39 25.4.2012
Babul V zákoně to nebylo, bylo to 12:15 25.4.2012
rostislav analytici 10:18 25.4.2012
Ondráček Zdeněk Odpověď autora 5:52 26.4.2012
Babul Ještě k těm znalcům... 9:17 25.4.2012
Berťa Ještě jeden námět 10:35 24.4.2012
appalacio toto není nový nápad 18:48 24.4.2012
Ondráček Zdeněk Poděkování 9:56 24.4.2012
TomasKmj Zdola se můžeme pokusit ozvat,... 14:32 24.4.2012
TomasKmj Nevýkon... 9:15 24.4.2012
Frantisek Jeste jste zapo 8:34 24.4.2012
appalacio .. 18:39 24.4.2012

Počet příspěvků: 16, poslední 26.4.2012 12:59 Zobrazuji posledních 16 příspěvků.