Jak dodavatel registru vozidel ATS-Telcom vítězí při veřejných zakázkách

Zakázku ministerstva zemědělství na zajištění ICT služeb vyhrála ATS-Telcom. Jak? Konkurenční nabídky byly před hodnocením vyřazeny.

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy foto: © ČESKÁ POZICE, Petr UrbanČeská pozice
 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Shoda náhod, a hned dvakrát? Společnost ATS-Telcom se v uplynulých týdnech „proslavila“ jako dodavatel problematického nového centrálního registru vozidel (CRV). Pokud si však podrobně zmapujeme zakázky, které ATS-Telcom pro stát zajišťovala, zjistíme, že ministerstvo dopravy je pouze jedním z řady klientů, nicméně co do objemu peněz plynoucích pro ATS-Telcom z jednotlivé zakázky tím nejlukrativnějším.

Druhou příčku v pomyslném žebříčku zaujímá ministerstvo zemědělství. Při bližším pohledu nalezneme mezi oběma zakázkami zajímavé podobnosti.         

Zakázky pro resort dopravy

Ministerstvo dopravy koncem března 2010 podepsalo smlouvu s firmou ATS-Telcom na poskytování a rozvoj IT služeb v letech 2010 až 2013. I když vyhlásilo otevřený tendr, účastník byl pouze jeden. Na základě kontraktu vyinkasuje ATS-Telcom od dopravy 395 milionů korun bez DPH.

Uzavřením dodatku k této smlouvě se firma ATS-Telcom dostala k zakázce na vytvoření nového centrálního registru vozidel. A koncem května přijala vláda usnesení, že zakázku na zajištění podpory provozu CRV získá v jednacím řízení bez uveřejnění opět firma ATS-Telcom. Tuto podporu má společnost zajistit do konce března 2013.

Dodejme ještě jeden fakt. Koncem března 2010, kdy podepsalo ministerstvo dopravy smlouvu s ATS-Telcom na zajištění IT služeb, vedl resort Gustav Slamečka. Jak vyplývá z dokumentů, jež zveřejnilo ministerstvo dopravy, pod kontraktem není podepsán Slamečka, ale jeho tehdejší náměstek Roman Boček. 

Zakázka pro resort zemědělství

V říjnu loňského roku vyhlásilo ministerstvo zemědělství tendr, v němž hledalo subjekt, který mu zajistí služby ICT provozu v letech 2012 až 2013. Zakázka sestávala z několika částí: správa a provoz síťové infrastruktury, správa a provoz HW infrastruktury, správa a provoz datových úložišť, správa a provoz aplikací, správa a provoz systému ERP.

Podobně jako pod smlouvou na ministerstvu dopravy je na kontraktu s ATS-Telcom podepsán nynější náměstek ministra zemědělství Roman Boček

Předpokládaná cena, kterou ministerstvo za služby zaplatí, byla stanovena na 280 milionů korun bez DPH. Ministerstvo zemědělství zdůvodňuje výši ceny tím, že zakázka „má přímý dopad na agendy vykonávané resortem zemědělství, včetně výplaty dotací v řádu miliard korun ročně“.

Na rozdíl od ministerstva dopravy se tendru na zemědělství účastnili čtyři soutěžící. Podobně jako na dopravě byla vítězem vyhlášena ATS-Telcom. Požadovaná cena zněla na 262 442 169 korun. A podobně jako pod smlouvou na ministerstvu dopravy je na kontraktu s ATS-Telcom podepsán nynější náměstek ministra zemědělství Roman Boček.

Bývalého ředitele příbramské nemocnice Bočka přetáhl na zemědělství bývalý ministr Ivan Fuchsa (ODS). Ve funkci Boček zůstal i za jeho následovníka Petra Bendla. Ten současného člena výkonné rady ODS delegoval do dozorčí rady Budvaru a od letošního března Boček stojí dočasně v čele Státního zemědělského intervenčního fondu.

Z internetového Věstníku veřejných zakázek sice vyčteme, že do soutěže byly podány čtyři nabídky, ve skutečnosti se ale vítěz s nikým z konkurentů neutkal. Hodnocení nabídek totiž nebylo vůbec provedeno. Jak je to možné? Nabídku kromě ATS-Telcom zaslaly firmy T-Systems, Atos IT a ICZ.

Jenže v Písemné zprávě zadavatele, kterou ministerstvo zemědělství zveřejnilo na svých internetových stránkách, se dočteme, že komise k hodnocení nepřistoupila, protože by byla hodnocena nabídka pouze jednoho uchazeče. „Hodnotící komise však konstatovala, že nabídka uchazeče číslo 1, společnosti ATS-Telcom, je kvalitativně plně vyhovující a odpovídající nárokům specifikovaným zadavatelem v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky, přičemž nabídková cena odpovídá kvalitě nabízeného plnění, a doporučila zadavateli, aby rozhodl o výběru této nabídky.“ Zadavatel, tedy ministerstvo zemědělství, doporučení komise akceptoval.      

Kolik kdo chtěl peněz?

Doplňme ještě jeden podstatný údaj týkající se tendru ministerstva zemědělství, a tím je cena, kterou soutěžící firmy za své služby požadovaly. ATS-Telcom ohodnotila své služby na více než 262 milionů korun, T-Systems na necelých 173 milionů korun, Atos IT na bezmála 205 milionů korun a ICZ na rovných 205 milionů korun. Ceny konkurence byly tedy podstatně nižší než vítězné společnosti.

U všech tří konkurentů ATS-Telcom se hodnotící komise shodla na jednom: nabídkové ceny se jí jevily „ve vztahu k předmětu veřejné zakázky jako mimořádné nízké“. A vyžádala si zdůvodnění. Když ho obdržela a akceptovala, přišla komise na další nejasnosti v nabídkách. Opět žádala vysvětlení.

Přestože část argumentů komise přijala, nakonec tři soutěžící vyloučila pro nesplnění podmínek zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách. A vítězem se stala firma ATS-Telcom. Novela zákona o veřejných zakázkách, která vstoupila v platnost letos 1. dubna, stanovuje, že pokud nebudou hodnoceny alespoň dvě nabídky, zadavatel je povinen soutěž zrušit. Jenže to se tendru ministerstva zemědělství ještě netýkalo. Jeho postup byl tak podle platných regulí.

Nabídkové ceny konkurentů ATS-Telcom se hodnotící komisi jevily „ve vztahu k předmětu veřejné zakázky jako mimořádné nízké“

Jeden z neúspěšných uchazečů poukazuje na to, že zadávací dokumentace byla zmatečná a umožňovala různé výklady pojmů. „Uchazeči byli schopni po výzvě úřadu vše vysvětlit, ale úřad jejich vysvětlení neakceptoval a vybral nejdražšího uchazeče,“ konstatoval pro ČESKOU POZICI jeden ze soutěžících. A dodal: „Vzhledem k tomu, že vítězný a nejdražší uchazeč nabídl cenu o více než 30 procent vyšší než ostatní, je rozhodnutí úřadu přinejmenším zvláštní. Kdyby totiž zakázku zrušil a vypsal znovu, je zřejmé, že by oněch 30 procent ušetřil.“

Pohled z ministerstva

Bendlův úřad má ale na věc naprosto odlišný názor. „Ministerstvo zemědělství nebylo povinno zadávací řízení této veřejné zakázky zrušit. Zadavatel se nemůže vyjadřovat k otevřenému zadávacímu řízení a spekulovat, jakým způsobem by mohl ovlivnit výši nabídkové ceny jednotlivých uchazečů. Nabídková cena nebyla jediným hodnotícím kritériem, které ministerstvo posuzovalo,“ konstatoval tiskový mluvčí resortu Jan Žáček.

Z Věstníku veřejných zakázek lze jednoduše zjistit, jaká kritéria měla rozhodnout o konečném pořadí soutěžících. Nabídková cena měla poloviční váhu v celkovém hodnocení, 20 procenty se podílel způsob řešení poskytování služeb a z 30 procent pak způsob zajištění kontinuity a rozvoje služeb. Jak ale ministerstvo zemědělství zjistí, které řešení ve spojení s cenou by bylo to optimální, když žádné hodnocení neprovedlo?                   

ATS-Telcom zakázky umí

Zastavme se ještě u firmy ATS-Telcom. Až do problému s centrálním registrem vozidel nebylo o firmě téměř slyšet, přestože mezi její klienty patří ministerstva, policie či Česká pošta. Začátkem roku 1999 se společnost prosadila v konkurenci patnácti firem a zvítězila ve dvou ze tří výběrových řízení vyhlášených NATO na pronájem telekomunikačních okruhů. Bylo to vůbec poprvé, co NATO zadalo zakázku české firmě.  

ATS-Telcom je úspěšná i v získávání veřejných zakázek v Česku. Jak vyplývá z internetového portálu statnisprava.cz, dostala ATS-Telcom v letech 2006 až 2011 od státních institucí 34 zakázek, letos jich přibylo dalších šest. Část z nich byla přidělena v režimu jednacího řízení bez uveřejnění nebo v otevřeném řízení, v němž se ale účastnil maximálně jeden další zájemce. Výjimkou byl tendr na ministerstvu zemědělství, kde soupeřily čtyři firmy. Jenže o žádný souboj ve skutečnosti nešlo.

Dle některých lidí, kteří se pohybují na IT trhu, má ATS-Telcom blízko k významnému lobbistovi ODS Ivo Rittigovi

Je logické, že se vyrojily spekulace, proč si firma tak dobře vede ve státních zakázkách. Veřejně dostupné zdroje žádná personální propojení nenaznačují. Z obchodního rejstříku vyčteme, že předsedou představenstva firmy, která v roce 2010 dosáhla obratu 227 milionů korun, je Karel Hamšík, zároveň zapsaný i jako stoprocentní akcionář. Firmu založil otec Karla Hamšíka, Karel Hamšík starší, který zemřel v roce 2009.

Dle některých lidí, kteří se pohybují na IT trhu, má ATS-Telcom blízko k významnému lobbistovi ODS Ivo Rittigovi, dokonce prý je s firmou majetkově propojen. „Je to úplný nesmysl, nevím ani, komu to patří,“ uvedl Rittig pro ČESKOU POZICI.

Zdroj ČESKÉ POZICE, který působí v IT oboru, zdůvodňuje úspěchy ATS-Telcom ve výběrových řízení následovně: „Jsou velcí, silní a jsou zde již dlouho. S klienty ze státní správy spolupracují dlouhodobě. Vědí dopředu, že se bude vypisovat nějaký tendr a mohou se dopředu připravit. Mají konkurenční výhodu, které umějí využít.“ A spojení s Ivo Rittigem? „Je nepravděpodobné, že někdo, kdo působí na IT trhu, by nenarazil na jméno Rittig. Nevěřím ale, že díky Rittigovi vyhrává ATS-Telcom zakázky,“ dodává zdroj.

Redakce zaslala firmě ATS-Telcom otázky týkající se veřejných zakázek a údajné vazby na Ivo Rittiga. Zatím zůstaly bez odpovědi.   


A. Boldur co na to uhos? 8:33 19.8.2012
Peca-on-line Vysoké krytí ATS-Telcom 10:53 17.8.2012
Stanislav Mikeska překvapení? 7:28 17.8.2012
Džexperou Nic překvapivého 7:10 17.8.2012

Počet příspěvků: 5, poslední 19.8.2012 08:33 Zobrazuji posledních 5 příspěvků.