Inspirace pro českou ekonomiku: Německé středně velké firmy

Segment středně velkých společností prochází v rámci České republiky důležitou změnou mezigeneračního předávání. Za příklad by mu mohly posloužit takové firmy nejen v celé sjednocené Evropy, ale především v německy mluvících zemí – Německu, Rakousku i ve Švýcarsku.

Ke středně velkým německým firmám patří i pivovar Aldersbacher v bavorském Pasově. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Ke středně velkým německým firmám patří i pivovar Aldersbacher v bavorském Pasově. | foto: Česká pozice
Ke středně velkým německým firmám patří i pivovar Aldersbacher v bavorském Pasově. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

V české ekonomice se nenápadně prosazuje trend utváření ekonomicky významné skupiny středně velkých společností. Není se čemu divit. Naším nejbližším sousedem je Německo a tam je ekonomika silně opřená o „mittelstand“ – malé a středně velké, obvykle privátně držené společnosti. Česká ekonomika sice startovala v devadesátých letech z jiné pozice než německá po druhé světové válce, ale ekonomická propojenost na Německo jistě inspiruje.

Nutno poznamenat, že ani v odborných studiích na téma „německá ekonomika a role mittelstand společností“ není přesně definována velikost firem (nebo nějaký jiný jasně definující parametr), které do této kategorie patří. Na druhé straně jistá shoda na základních parametrech, a především významu pro německou ekonomiku existuje.

Tyto společnosti jsou „důvodně podezřelé“, že nejen mohou za německý ekonomický zázrak v padesátých a šedesátých letech, ale i v současnosti představují důležitý pilíř fungování německé ekonomické mašiny. U našich sousedů „mittelstand“ společnosti představují až 40 procent z celkových tržeb v průmyslu, více než 19 procent podílu na celkovém německém exportu, a především je v těchto společnostech zaměstnáno více než 60 procent celkového počtu zaměstnanců v průmyslu.

Jak vytvořit vícegenerační historii

Jak už bylo řečeno, česká ekonomika startovala z úplně jiného výchozího bodu než Německo. Na druhé straně po více než 20 letech od roku 1989 nastává silná profilace zmíněné kategorie podniků, které jako by zrcadlily část německé firemní sféry. Hlavní impulzy můžeme spatřovat v následujících okolnostech.

Generace „otců zakladatelů“ zestárla a řeší otázku budoucnosti pro svoje podnikání. Pravdou je, že pouze část privátně držených firem úspěšné přechází potomkům, aby se začala vytvářet vícegenerační historie. Úspěšné zvládnutí předání další generaci není triviální záležitostí. Pokud opomeneme existenci ochotného a schopného pokračovatele nebo pokračovatelky, zbývá řada kritických bodů k řešení.

Musejí být nastaveny nové vlastnické vztahy, redefinovány manažerské role, komunikace s klienty a obchodními partnery nebo definován corporate governance. Mnohdy jde o první okamžik v historii podniku, kdy nastává konstituce pravidel na rozdíl od situace, kdy o všem ad hoc rozhodoval otec zakladatel. A to není vůbec triviální. Vývoj v Německu však ukazuje, že to jde. Podařilo se v něm totiž úspěšně vytvořit silnou skupinu privátních společností s vícegenerační historií.

Kontinuální inovace

Úspěšnost středně velkých společností je často založena na jednoduchých a dlouhodobě ověřených pravidlech. Jde o společnosti, které působí v (tradičních) odvětvích, a to v roli jednoho z (klíčových) dodavatelů v celém řetězci výrobního procesu. Pečlivý výběr niky (příležitost k odbytu určitého zboží na trhu – pozn. red.) a její obsazení následně dává možnost globálního růstu.

Empirie ukazuje, že tyto firmy jsou schopné rychle a razantně expandovat výrazně nad rámec lokálního trhu. Inovace v těchto firmách se sice odehrává po malých krocích, ale kontinuálně. To umožňuje držet krok s rozvojovými trendy, přestože je mnohdy rozpočet na R&D (vědu a výzkum) omezený.

Strategie kontinuálních vylepšení je úzce propojena se skutečným zákaznickým přístupem. V osobách managementu se přirozeně kombinuje schopnost rozumět výrobním procesům i ekonomickému a prodejnímu aspektu hospodaření firmy. V neposlední řadě je nutné zmínit velice silnou mantru těchto společností – přemýšlejí o svém působení, jako by tady měly být navždy.

Noví národní šampioni

Dlouhodobá perspektiva podnikání, a tím i kontinuální budování hodnoty významně ovlivňuje prakticky každý rozhodovací proces v jednotlivých společnostech a bezpochyby snižuje akceptovatelnou míru rizika pro vlastníky a management. Většina středně velkých podniků preferuje stabilitu a dlouhodobou existenci před rychlým (riskantním) růstem. Proto se stávají páteří jednotlivých ekonomik.

Několikrát byly zmíněny mittelstand společnosti – fenomén německy mluvících zemí (Německo, Rakousko, ale i Švýcarsko). Především proto, že jsou pro naši ekonomiku asi nejbližší inspirací. Je nutné poznamenat, že segment středně velkých společností je fenoménem celé sjednocené Evropy, i když jednotlivé země mají odlišné lokální podmínky.

Segment středně velkých společností v České republice prochází důležitou změnou. Vlna předávání mezi generacemi přinese jistě nový impulz pro tuto část podnikové sféry a s velkou pravděpodobností vyprodukuje nové národní šampiony.Diskuse neobsahuje žádné příspěvky.