Hledání

Nalezené výsledky: 15

Monoteismus – jediný účinný prostředek k utlumení násilnosti

Přínos náboženství k lidské racionalizaci zůstává nedoceněn. V současnosti bývá dáváno do souvislosti s temnými, iracionálními silami, přičemž se zapomíná, že zákon a židovský důraz na slovo otevřely člověku novou duchovní sféru. Náboženství má i ve svém repertoáru mocné duchovní zbraně k potírání politického a náboženského násilí.

Kapitola 55. Jak překroutit talmudický citát

V Česku se judeofobie s nebývalou jedovatostí probouzí v kruzích, které se označují za křesťanské a konzervativní. Svým stylem se vrací do středověkých falešných nařčení, vymyšlených, překroucených nebo z kontextu vyňatých citátů z Talmudu či kabalistických textů. Je to však psychická porucha z absence smyslu pro humor a pravděpodobně i z nedostatku radostného sexu. A předvoj totalitního myšlení.

Má-li ÚSTR bádat důstojně, musí hledat spravedlivé i mezi „estébáky

O prestiži Ústavu pro studium totalitních režimů bude moci začít být řeč až v okamžiku, kdy prokáže nadhled a objektivitu. Což se stane tehdy, až vyhledá, prošetří a vyhoví-li to podmínkám, pak i navrhne ocenit jako „Spravedlivého mezi námi“ také někoho, kdo byl členem komunistické strany, příslušníkem Lidových milicí, Státní či Veřejné bezpečnosti. O analogii s činností izraelského památníku Jad Vašem píše Jan Schneider.

Konec židovských mýtů

Izraelský profesor historie Šlomo Sand na základě fundovaného výzkumu odmítá třeba ideu násilného tisíciletého exilu Židů po zboření Druhého chrámu Římany. V rozhovoru se věnuje i indoktrinaci dnešních židovských občanů či možnému vývoji izraelsko-palestinského konfliktu.

Kapitola 57. Dvacet dva vynálezů k zachování naší civilizace

Hlavní židovské příspěvky civilizaci bílého muže převzalo za své křesťanství a za křesťanské je většina lidí přijímá. Za samozřejmé je považuje i většina západních agnostiků a ateistů, aniž by si nutně byli vědomi jejich nedílné souvislosti s judaismem a křesťanstvím. Pro židovsko-křesťanskou civilizaci jsou sebevražedné veškeré pokusy odříznout ji od židovských i křesťanských kořenů.

Lze se vzdát spravedlnosti ve prospěch míru

Kompromis tvoří nedílnou součást politického života. Hlavní otázka, která Avishaie Margalita přivedla k problému kompromisu, zní: Nakolik se můžeme vzdát spravedlnosti ve prospěch míru? V knize O kompromisu a prohnilých kompromisech rozvíjí koncept nikoli nutně spravedlivé, ale spořádané společnosti. Jejím základním znakem je, že neponižuje své členy.

Cobblestones honoring Holocaust victims appear on Prague streets

Another series of memorials, writ small, will soon grace the streets of Prague outside the homes of Holocaust victims who were forcibly deported. It is part of the Stolpersteine (“stumbling blocks”) project of German artist Gunter Demnig, who since 1993 has installed tens of thousands of them across Europe, inspired by a line from the Talmud: “One is not truly dead until one’s name is forgotten.”

Kapitola 41. O smyslu prvního přikázání

Má bílý muž ještě šanci nalézt jednotící ideu, která by se stala civilizační páteří, aniž by ho vracela do totalitního režimu a omezování svobody? Jak vrátit smysl prvnímu přikázání, aby vracelo váhu zbývajícím devíti? Tím, že si je místo novozákonně zredukovaného „v jednoho Boha věřit budeš“ přečteme v jeho původním Mojžíšově znění: „Já jsem Věčný, tvůj Bůh, který tě vyvádí z útrap a z otroctví.“

Kapitola 53. Posun judeofobie od pravice k levici

Podle Pierra-André Taguieffa politická levice potřebovala Židy jako symbol bezmocných obětí pravicového extremismu. Jakmile se stali schopnými sebeobrany, ztratili pro ni význam a musela si hledat nové bezmocné oběti pravicové perzekuce. Za ty si vybrala Palestince, potažmo „imperialismem utlačovaný“ islám. Izrael, potažmo Židé, se jí automaticky proměnili v extrémní pravici fašistického ražení.

Bláhové snění (3.) První snílek: Hospodin Bůh

Prvním bláhovým snílkem o světě bez padouchů v západní literatuře je fascinující nesmrtelná postava Hospodin Bůh. Bible je napínavé, ale nekončící drama o osamělém Tvůrci, který bláhově sní o světě bez padouchů, zatímco mu z verpánku vypadává jeden za druhým. Učení rabíni v debatách zaznamenaných v Talmudu dospívají k závěru, že chtěl-li Bůh mít svět bez padouchů, neměl nikdy stvořit člověka.

Bláhové snění (23.) Jak utvářet vlastní osud

Na základě nového hebrejského objevu lze svůj osud nasměrovat vlastní vůlí k padoušství každým podlehnutím zlým sklonům, nebo k ctnosti každým výkonem ctnostného činu. Čím víc praktikujeme jedno či druhé, tím víc se jím stáváme a tím víc posouváme své okolí, svět a celý vesmír jedním nebo druhým směrem. Osud světa, vesmíru a Boží tvorby je na vážkách v jednání každého člověka.

Bláhové snění (44.) Zázraky muže, který popíjí s děvkami a nedrží šábes

Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní, a já jsem nepřišel napravovat ctnostné, ale hříšné, vysvětluje Ježíš. Není však jediný, kdo umí vyhánět démony. Ale umí to asi nejlíp a považuje to za nejúčinnější posílení popularity v roli Mesiáše. Ta mu postupně pomáhá získávat stoupence i z vyšších jeruzalémských tříd. A aniž by se výslovně za Mesiáše označoval, nepřímo se identifikuje citátem z Izajáše.

Bláhové snění (49.) Stále ta stará pranice Žida s Židem

Pádem Jeruzaléma v roce 70 zaniká židovské centrum křesťanské víry a její nová odžidovštěná Pavlova varianta odchází konvertovat pohany k Bohu Všemohoucímu prostřednictvím Boha Syna. A teologickými dohady o božské podstatě Ježíše odvádí pozornost od jeho etického učení zakořeněného v judaismu. Odluka křesťanství od judaismu je dokonána. O spásu duše Říma od padoušství budou usilovat už separátně.

Bláhové snění (51.) O vzniku judeo-křesťanské civilizace

Křesťanům po všemožných absolutismech a bratrovražedných válkách potrvá od 4. století přes 1,5 tisíce let, než demokracii přijdou na chuť. Po tu dobu budou žít Židy vedle sebe ve vzájemném a často tragickém nechápání. Až obě tyto paralelní civilizace objeví, že společné čtyři sny důstojnost, láska, víra a naděje překonávají vše ostatní, co je rozděluje, a dává oběma svobodu volit dobro před padoušstvím.

Co má vlastně zkoumat Ústav pro studium totalitních režimů

Marek Švehla uveřejnil 2. září v Respektu článek, jehož ústřední tezí je tvrzení, že „ÚSTR tu není od toho, aby kádroval řadové aktéry normalizace“. Učinil tak mimo jiné v polemické reakci na text zveřejněný na ČESKÉ POZICI. Nicméně právě i tím přehrabováním se v životech jednotlivých lidí se Ústav pro studium totalitních režimů živí, a je to ze zákona, mezi jehož iniciátory byli i zakladatelé této instituce, oponuje Jan Schneider.

talmud - hledejte na internetu!

Nenašli jste, co jste hledali? Doporučujeme s výrazem "talmud" prohledat všechny české stránky nebo rovnou celý internet!