Hledání

Nalezené výsledky: 1 - 20 z 33

Monoteismus – jediný účinný prostředek k utlumení násilnosti

Přínos náboženství k lidské racionalizaci zůstává nedoceněn. V současnosti bývá dáváno do souvislosti s temnými, iracionálními silami, přičemž se zapomíná, že zákon a židovský důraz na slovo otevřely člověku novou duchovní sféru. Náboženství má i ve svém repertoáru mocné duchovní zbraně k potírání politického a náboženského násilí.

Ježíšovo poselství: Není osvobození bez utrpení

Velikonoční příběh vypovídá o cestě za svobodou, o mocnosti, jež není ekonomické, politické ani vědecké povahy. Bílá sobota je ve znamení hrobu – Ježíšovy smrti –, velikonoční neděle jeho vzkříšení.

Ukřižování jako dobrovolné a svobodné jednání

Kříž, popravčí nástroj pohanských Římanů, se Ježíšovou smrtí stává v křesťanském podání symbolem vítězství nad lidskou zlobou a smrtí. Kristova oběť na kříži je svědectvím o nezměrné Boží lásce.

Dokud se dodržovaly hodnoty, jež shrnuje Desatero, bylo dobře

Katolický duchovní a dosluhující plzeňský biskup František Radkovský v rozhovoru hovoří o symbolice Velkého pátku, uprchlické krizi i o nebezpečí radikalizace české společnosti.

Papež František: Musíme vzdorovat zjednodušování na dobro a zlo

V projevu před společným zasedáním amerického Kongresu ve čtvrtek 24. září 2015 ve Washingtonu papež oslovil nejen kongresmany, ale jejich prostřednictvím i všechny Američany.

Největší poklona Boha člověku – stal se jím coby dítě v betlémě

Náboženství není v rozporu s novými technologiemi, kromě jediného případu. Pokud by manipulovaly s člověkem a považovaly ho jen za hmotu. Kdyby věda v tomto smyslu zvítězila nad náboženstvím, byl by to konec lidských práv a svobod.

Islámský stát? Novodobí gladiátoři, žádní muslimové

Na začátku listopadu navštívil Prahu, kam byl pozván na Festival spisovatelů Praha, íránský spisovatel Mahmúd Doulatabádí. V rozhovoru mimo jiné říká: „Lidé v Evropě, a nejen v ní, se děsí toho, co se děje v Sýrii nebo v Iráku. Jenže zobecňují a říkají si mezi sebou: toto je ten islám. Jenže toto není islám.“

Karel Schwarzenberg: Hodnotou je svoboda slova, ale i úcta k člověku

Komentář kněze Tomáše Halíka v LN Proč nejsem Charlie vyvolal řadu reakcí, jež LN postupně publikují. „Ani nejzlovolnější karikaturou nemohu urazit ani Mojžíše ani Ježíše Krista, Pannu Marii, Buddhu nebo Mohameda. Ale mohu tím urazit či zranit miliony jejich stoupenců,“ píše Karel Schwarzenberg.

Bláhové snění (10.) O dvou zakladatelích úspěchu západní civilizace

Homér a autor Bible, aniž by o sobě věděli, zakládají hlavní strukturu budoucího úspěchu civilizace, která si bude říkat západní. Tím základem je schopnost vyprávět souvislý dramatický příběh, vytvářet živé postavy, uvádět je do konfliktů, dávat jim hrdinské nebo padoušské vlastnosti a rozlišovat kategorie dobra a zla. Umožnil jim to vynález, který zrychlil civilizační vývoj – fonetické písmo.

Bláhové snění (9.) Jeden z nejúspěšnějších imigrantů a jeden velesnílek

Mojžíš ví, že sklon k padoušství je přirozenou součástí lidské psychiky a dá se zvládat jen srozumitelnými, pro všechny stejně platnými zákony a dodržovanými z vlastní vůle. Dle jeho snění by svět dokázal fungovat bez padouchů, kdyby se mu dařilo držet aspoň deseti uvedenými v páté knize Starého zákona. Bez nich by žádné snění o světě bez padouchů nedávalo smysl.

Kapitola 9. Oklamání bílého muže Židy

Dle některých obránců civilizace bílého muže Židé všechno dělají ve vlastní prospěch. A říkají tomu podle jedné ďábelské talmudické poučky přetváření sobeckého pudu ve veřejný prospěch. Bílého člověka tím oklamali natolik důkladně, že podlehl neřesti vyrovnávání nabídky a poptávky, které se vulgárně říkává kapitalismus.

Bláhové snění (19.) Děvkař Šalamoun

Král Šalamoun je na jedné straně požitkář a smilník, na druhé osvícený tvůrce státu, moudrý soudce, stavitel chrámu a autor Píseň písní. Bůh mu vše toleruje. Po Šalamounově smrti je však rozkol Izraele a řevnivé války vnímán jako dodatečný trest Boží za jeho sexuální nezřízenost a toleranci cizích bůžků. Že by erotika a tolerance byly větším padoušstvím než bratrovražedná nenávist? Suď, kdo umíš.

Kapitola 41. O smyslu prvního přikázání

Má bílý muž ještě šanci nalézt jednotící ideu, která by se stala civilizační páteří, aniž by ho vracela do totalitního režimu a omezování svobody? Jak vrátit smysl prvnímu přikázání, aby vracelo váhu zbývajícím devíti? Tím, že si je místo novozákonně zredukovaného „v jednoho Boha věřit budeš“ přečteme v jeho původním Mojžíšově znění: „Já jsem Věčný, tvůj Bůh, který tě vyvádí z útrap a z otroctví.“

Bláhové snění (23.) Jak utvářet vlastní osud

Na základě nového hebrejského objevu lze svůj osud nasměrovat vlastní vůlí k padoušství každým podlehnutím zlým sklonům, nebo k ctnosti každým výkonem ctnostného činu. Čím víc praktikujeme jedno či druhé, tím víc se jím stáváme a tím víc posouváme své okolí, svět a celý vesmír jedním nebo druhým směrem. Osud světa, vesmíru a Boží tvorby je na vážkách v jednání každého člověka.

Neměl by se nový občanský zákoník odložit pokud možno navždy

Jeden z respondentů, který nový občanský zákoník přímo nezavrhl, nabádá k odkladu: „Jde o tak zásadní změnu právního řádu, že příprava na ni zabere více času, než kolik bylo zatím poskytnuto zákonodárcem.“ Ale opomíjet by se neměl ani názor, jenž odklady nechce ztrácet čas: „Je třeba si uvědomit, že ,lejno‘ nelze vyleštit a stejně je na tom starý občanský zákoník – sebevětší novela z něj jeho ,socialistický‘  původ nesejme.“

Tichý souhlas WikiLeaks s bombardováním

Kontroverzní stránka WikiLeaks se k hackerským útokům minulého týdne postavila neutrálně. V prohlášení týkajícím se bombardování serverů těch společností, které ukončily s „práskačským“ webem spolupráci, zastupitelé WikiLeaks zdůrazňují, že o plánovaných útocích nevěděli. „Útoky neodsuzujeme ani jim netleskáme. Věříme, že reflektují názor veřejnosti na předešlé jednání napadených společností,“ píše mluvčí WikiLeaks Kristinn Hrafnssonováv tiskovém prohlášení.

Klopotně ohřívaný operní kaštan

Co se Státní operou? Vladimír Franz se domnívá, že jejím opětovným sloučením s Národním divadlem lze jen získat. Nikoli však mechanickým. Sloučením dvou šlendriánů by vznikl jen další šlendrián. Cílem by měl být zrod instituce, jež bude produkovat špičkové umění. Proto je na místě radikální řešení, i když prováděné se znalostí smyslu a účelu, s citlivostí k fungování a profesionalitou.

Život se pomstí

Žijeme v permanentním toužení a očekávání. V důsledku samého optimismu a pozitivního myšlení nejsme ochotní přijmout, že se nám tu a tam přihodí neštěstí. A máme sklon za to vinit někoho jiného. Ovládla nás kultura odmítání problémů a kult snadnosti, který vede k degeneraci. Zachránit nás může jen návrat k zájmu o vše, co k životu patří.

Nová geologická éra. Je člověk ještě součástí přírody

Může si člověk dovolit to, co je dovoleno přírodě? Je člověk stále její součástí, nebo už je mimo ni? Jsme sice biologické bytosti, kde je však naše místo v ekologickém řádu Země? V něm? Nad ním? Vedle? Pod? Jsme zrnkem písku v soukolí, nebo jsme už mašinérií? Obrovskou důlní mašinou, která Zemi od povrchu udolává? Ptá se János Sebeök.

Kapitola 55. Jak překroutit talmudický citát

V Česku se judeofobie s nebývalou jedovatostí probouzí v kruzích, které se označují za křesťanské a konzervativní. Svým stylem se vrací do středověkých falešných nařčení, vymyšlených, překroucených nebo z kontextu vyňatých citátů z Talmudu či kabalistických textů. Je to však psychická porucha z absence smyslu pro humor a pravděpodobně i z nedostatku radostného sexu. A předvoj totalitního myšlení.

mojzis - hledejte na internetu!

Nenašli jste, co jste hledali? Doporučujeme s výrazem "mojzis" prohledat všechny české stránky nebo rovnou celý internet!