Hledání

Nalezené výsledky: 13

Žebříček THE: Mezi prvními 400 není vysoká škola z Česka

Nedávno zveřejněný žebříček Times Higher Education (THE), jenž patří mezi tři nejváženější hodnocení, vybízí k zamyšlení.

Budoucí rektor VŠCHT: Naše absolventy čekají pěkné výplaty

Nově zvolený rektor VŠCHT, profesor Karel Melzoch, patří k zastáncům zavedení „rozumného školného“. Podle něj by dobré studenty nemělo odrazovat a investice by se jim měla v rámci stipendií vrátit. „O naše absolventy je pořád zájem. V žebříčcích platů po pěti letech od vystudování patřily naše obory do horní čtvrtiny,“ tvrdí Melzoch, dle nějž úroveň českého školství celkově uvadá.

Akreditační komise: Strážce vysokoškolské kvality, nebo malá inkvizice

Malý, ale mocný orgán. V čele s mediálně frekventovanou Vladimírou Dvořákovou má Akreditační komise pečovat o kvalitu vysokoškolského vzdělání. Jenže dle kritiků je také „udavač, policajt, vyšetřovatel, soudce i bachař v jedné osobě“.  ČESKÁ POZICE se pokouší rozebrat, jaké chyby komise v minulosti učinila a zda lze najít lepší cestu. Ministerstvo školství navrhuje vznik zcela nové instituice, jenže k detailům mlčí.

71 nejmenovaných. Kdy se rukojmí dočkají profesury

Václav Klaus by jim asi říkal „meziprofesoři“. Nyní jde již o 71 akademiků, kteří sice řádně splnili všechny podmínky profesorského řízení, ale stále čekají na své jmenování prezidentem republiky, jak vyžaduje dosud platný vysokoškolský zákon. A zdá se, že jen tak brzy se titulů nedočkají. Což v důsledku může vést mimo jiné k tomu, že někdo z čekatelů napadne nejmenování „v přiměřené lhůtě“ i žalobou. Kdo může za tuto blamáž?

Jaký bude Fialův náměstek Tomáš Hruda? Odpovídají rektoři

Novým náměstkem ministra Petra Fialy pro vysoké školy a výzkum bude Tomáš Hruda. Co od někdejšího generálního ředitele CzechInvestu z let 2005-07 a viceprezidenta Constantia Privatbank očekávají rektoři významných univerzit? V odpovědích pro ČESKOU POZICI zaznívá respekt k Hrudovým znalostem fondů EU, ale i očekávání změn ve vysokoškolské politice a rovný přístup k pražským i mimopražským školám.

Nejlepší české vysoké školy dle HN. Šok v chemii

Hospodářské noviny už popáté určovaly nejlepší vysoké školy v Česku. Patrně největším překvapením je katapultáž Univerzity Palackého na zlatou příčku v oboru chemie, kde výzkumně orientovaná Vysoká škola chemicko-technologická padla až na „bramborovou příčku“ – za přírodovědecké fakulty Masarykovy i Karlovy univerzity. Naopak slavit mohou v Institutu ekonomických studiích Univerzity Karlovy, který prý v Česku nabízí nejlepší ekonomické vzdělání.

Docentem navzdory akademickým „kolegům

Loni se část „malého“ akademického senátu pražské VŠCHT rozhodla, že Marek Šváb, usilující o docenturu, „zdaleka nedosahuje úrovně“, na jakou je škola zvyklá. Přestože habilitant splňoval kritéria pro habilitační řízení, pětice hlasujících z jednoho ústavu odsouhlasila hanopisné stanovisko, k němuž by prý komise měla přihlédnout... Nepřihlédla, jasně Švába schválila a ten je od 1. května docentem.

Hlasy z českých univerzit: Reformu vysokých škol ano, ale pořádně, prosím

ČESKÁ POZICE nabídla všem veřejným (a dvěma státním) vysokým školám, aby se pregnantně vyjádřily k reformám, tedy věcným záměrům zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům. Z odpovědí zhruba poloviny existujících vysokých škol a univerzit v Česku jednoznačně vyplývá, že reformu chtějí a vítají ji. Výhrady ovšem mají ke konkrétním bodům a nedostatečně připraveným materiálům.

Czech academics: reform yes, but properly please

Education Minister Josef Dobeš’ draft plan to reform the university system would see public universities financed in accordance with their quality, merge many smaller schools, and introduce tuition fees, among other things. Academics see the need for reform, but university officials surveyed by Czech Position have grave reservations above all with respect to the proposed law on financial support.

Průlom: Ministerstvo školství zveřejnilo platy rektorů

Zatímco vedení veřejných vysokých škol bojují zuby nehty za to, aby nemusela zveřejňovat své platy, ministerstvo školství se s tím už tolik nepáře. Na základě žádosti o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím učinila ředitelka odboru vysokých škol Karolína Gondková průlomový krok – uveřejnila platy rektorů všech veřejných vysokých škol pro rok 2013.

Jak bude vypadat vysoké školství v Česku

Kroky vedoucí k reformě vysokého školství nabírají na síle. Ministerstvo jedná s reprezentací vysokých škol i jejich rektory. ČESKÁ POZICE získala šestnáctistránkový dokument, z nějž lze vyčíst, jak bude nejspíše dlouho očekávaná novela vypadat. Jak zasáhne vysoké školství v Česku? Chystá se vznik Národní akreditační agentury, dále konsorcií škol nebo místa profesorů, kteří nemusejí být habilitováni. Harmonogram je docela napnutý.

K Zemanovi zády! Rektoři odmítají prezidentovo selektování hradních hostů

Prezident neposlal pozvánku k oslavě 28. října dvěma rektorům: Mikuláši Bekovi z Masarykovy univerzity a Liboru Grubhofferovi z Jihočeské univerzity, kteří si mu dovolili projevit nesouhlas. Není divu, že se drtivá většina rektorů rozhodla podpořit „ostrakizovanou“ dvojici Bek-Grubhoffer. Už ve čtvrtek večer ohlásil svou neúčast na Pražském hradě rektor Univerzity Karlovy profesor Václav Hampl a nakonec se jich slavnostního večera nezúčastní 24 z 26.

Tomáš Zima: Univerzita Karlova musí mít silné všechny fakulty

O novém rektorovi Univerzity Karlovy by mělo být jasno 25. října. Do volby jdou Michal Stehlík, Stanislav Štech a Tomáš Zima. Se všemi třemi ČESKÁ POZICE přichystala obsáhlé rozhovory. Po Stehlíkovi a Štechovi se představuje děkan 1. lékařské fakulty UK Tomáš Zima, který mimo jiné říká: „Velkým potenciálem univerzity je vytvářet obory, na kterých by participovalo více škol. Tím se studentům dostane širších vědomostí a znalostí.“

karel melzoch - hledejte na internetu!

Nenašli jste, co jste hledali? Doporučujeme s výrazem "karel melzoch" prohledat všechny české stránky nebo rovnou celý internet!