Památník na hornob°ízském h°bitový, kde je poh°beno 35 výz˛¨, kte°í nep°e×ili...