Aleš Chmelař, Úřad České vlády, státní tajemník pro evropské záležitosti