Tři největší producenti ropy (v milionech tun ročně).