Tak jako na všech školách, i zde studenti píšou domácí úkoly.