Kvarkové složení protonu (vlevo nahoře), neutronu (vpravo nahoře a mezonů K+...