Výroba elektřiny z větru. V Německu, respektive v Německu, Dánsku, Belgii,...