Průměrná spotřeba v zemích sousedících s Německem (bez Francie) a různé výše...