Situace v německé elektrické síti 17. srpna 2014 (po hodinách; v GWh).