Původně se Jiřina Šiklová fotit nechtěla, nakonec jí to nevadilo.