Když jim dítě hází míček na aportování, stane se, že je třeba trefí do tlamy....