Alice Velková, historická demografka, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy