Avi Shlaim, historik a emeritní profesor mezinárodních vztahů na Oxfordské...