Petr Lavický, docent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.