Za prakticky každým technologickým průlomem stojí stát.