V prostorech posádky Přáslavice a vojenského újezdu probíhá vojenské cvičení...