Alžbeta Kiražová, Ivo Straka, Vliv globalizace na marketing destinace...