Jak už vyplývá z názvu, brouk napadá převážně oslabené nebo poražené smrky,...