V Paříži jsou nyní ještě dva velké provizorní tábory migrantů. Jeden se nachází...