Jak funguje systém odměňování vědeckých pracovníků v Česku a jak v zemích, jež...