Má stát pobídkami podporovat vznik pil a výroben nábytku?