Svatopluk Kapounek, think tank Mendelovo evropské centrum