První strana čestného prohlášení Camilla Braxatora.