Korespondenční lístek – fotografie odeslaná v lednu 1916 z italské fronty...