Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času

Kdosi řekl: Potřebujeme lidi, kteří vědí o všem něco, a lidí, kteří vědí o něčem všechno."

"Obstarat s i vzdělaný národ není snadné"??? Kdopak s i ten vzdělaný národ hodlá obstarávat?Kdo je to ten "někdo"? Pokud totiž s i někdo ten národ obstarává, musí především b ý t . Docela by mne zajímalo, kdy se už konečně ti naši novináři začnou orientovat v českém jazyce.

" Západ investuje ohromné prostředky do studentů s nízkým IQ"? Také zajímavé. Oni snad existují na západě s t u d e n t i s nízkým IQ? Pojem "student" v českém jazyce odjakživa znamenal někoho, kdo studuje přinejmenším střední školu. A na střední školy jsou přijímáni studenti na základě výběrových přijímacích zkoušek. Že by ty zkoušky byly tak ubohé, že by jimi procházeli "studenti" s nízkým IQ?

Zdá se, že nízké IQ mají zejména novináři, kteří ani neumí česky.

Ano, na české střední školy se dostávají i osoby ke studiu nezpůsobilé. Proč myslíte, že je tak silný odpor k maturitě hodnocené mimo školu?

No, a to je zásadně špatně. Za mých mladých let se nikdo s více než jednou trojkou (nesměla být z matematiky či českého jazyka) na střední školu nedostal. Že by to bylo tím, že učitelé mají malé platy?

Ikluse je tragický omyl. Ano, je možno do normální třídy inkludovat tělesně postiženého, i vozíčkáře, ale v žádném případě mentálně retadovaného !

U nás, v české republice je možné téměř všechno, pane Selingere.K moci, tedy i k vymýšlení podobných tragicky nesmyslných howadin se dostávají v našem systému ti nejhloupější jedinci - zástupci politických stran a podle toho to také vypadá. Lidem je vštěpována nesmyslná hloupost, že úroneň školství přímo závisí na výši platu učitelů a podobně. Jak potom může takový systém vypadat? To nechť si v hlavě zpracuje každý sám. Z dějin je známo, že nejchytřejší lidé nevzešli nikdy ze sytémů,v kterých měli učitelé nejvyšší platy. Spíše naopak.

Izrael jedná racionálně, aby přežil, my jednáme iracionálně, protože si myslíme, že nám nepřežití nehrozí; smutná skutečnost!:-(

Koho máte na mysli pod pojmem " m y " ? Snad ne mně a nebo i Vás? M y totiž nejednáme iracionálně, tak jednají naši t.zv. zástupci. Oni to vlastně ani n a š i zástupci nejsou, protože jsou to zástupci politických stran a hnutí, což jasně vyplývá z volebního zákona. Zástupci n á s , lidí, občanů, jsou jen senátoři a prezident republiky, ev. prezidentem podle ústavy jmenovaní lidé. Nikdo jiný.

Když jsem byl ministrem školství, povídal jsem si panem Fořtíkem https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Fo%C5%99t%C3%ADk, členem Mensy, spoluzakladatelem centra nadání, posléze místopředsedou Pirátské strany. Z funkce odstoupil. Dnes jsou Piráti přední navrhovatelé zrušení maturity z matematiky a navrhují "osvědčení o střední škole". Tak si zvolte.

Šílené kompromisy, které je třeba v politice dělat, zjevně vyselektují jen ty nejtvárnější.

Nejtvárnější? To je velice mírně řečeno. Oni jsou totiž ti n e j h l o u p ě j š í. Je to ovšem dáno od základu tím naším politickým systémem, a čl. 18, odst.1 ústavy. On totiž ten volební systém podle zásad poměrného zastoupení předjímá a vyžaduje handlování povolebních , zcela impotentních koalic, které se zákonitě během volebního období rozpadají. Koalic nesourodých politických subjektů, které v našem systému nemohou fungovat a ani nefungují. Když už nám musí (podle mne nemusí) vládnout politické strany a hnutí (čl. 5 ústavy), měl by existovat volební systém takový, který v ž d y vygeneruje jen jednoho nadpolovičního vítěze voleb. Ten by potom vládl po celé volební období Pojistku by měl tvořit zákon o obecném referendu, který by ovšem nesměl jakkoliv omezovat právo občanů žádat a nastolovat jejich většinovou vůli všude a ve všem.Tak má vypadat skutečná zastupitelská demokracie. To, co dnes máme u nás je jen reálný socialismus, notně ovšem opepřený zásadami anarchie.

Už dlouho o ukončení středního vzdělání přemýšlím ač bez možnosti do toho mluvit. Proč neumožnit těm co nesloží zkoušku z matematiky a češtiny získat "osvědčení o střední škole" a těm co ty zkoušky zvládnou "maturitní vysvědčení.

Protože na střední škole s maturitou se studuje ke složení maturity. Spíš nevidím smysl v tom aby i na průmyslovkách byla maturita z matematiky. To tak nikdy nebylo.

Řešením je lepší prostupnost mezi gymnázii a průmyslovkami a mezi průmyslovkami a učebními obory.

Výborně napsáno, ovšem co naplat. není to v souladu s "evropskými hodnotami" a a si ani s "politickou korektností", takže.... ;-(

K tomu není co dodat, vše bylo řečeno větou: "Namísto do špiček investují do inkluze (Západ a také Česko, pozn. KG). Na tu si Izrael nepotrpí: vědecké objevy nedělají a nové firmy nezakládají ti, kdo by měli chodit do zvláštních škol." Otázka ale zní, kdo a proč u nás ve školství prosazuje zjevné nesmysly. Je to zjevná diverze a měla by být příkladně potrestána!