Upozornění

Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.

Jak diskutovat?

Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Redakce nemůže ovlivnit jejich obsah. Vyhrazuje si však právo je odstraňovat. Jejich délka může být maximálně 2000 znaků, delší budou zkráceny. Nepřijatelné jsou zejména urážky, vulgarismy, rasismus a neplacená reklama.


  • Příspěvků: 50
  • Poslední: 23.3.2017 11:20
  • Řadit dle: vláken
  • času vložení
Multikulturalizmus, jako prostředek zničení společnosti

Prosím přestaňte už s tím levo-pravým dělením. To je pitomost. Podle mého se jedná o dítko liberalizmu, hruběji řečeno kapitalizmu, za účelem oslabení ochranných sil společnosti s cílem společnost vysát. Kdo je tím podmětem? Velcí bankéři a jejich 'společnost bez jakéhokoliv ručení' - USA. Podrobněji viz http://pospolne.cz

Re: Multikulturalizmus, jako prostředek zničení společnosti

Otázka problému politické polarity není předmětem této diskuse, protože multikulturalismus je metodickou aplikací zjevně totožnou s marxistickou představou přeměny společnosti, která ve své původní verzi revolučního internacionalismu s proletářskou kartou zkrachovala. Dnes přichází s migrační kartou stěhování etnik do zón hmotně úspěšné civilizace a předpokládá, že po relativní destabilizaci bude následovat zánik tradičního kulturního povědomí původního obyvatelstva a bude tak mít šanci svůj projekt vlády prosadit. Bolševický teror minulosti nahradit pokojným přechodem k nové společnosti jen občas narušovaný folklorním terorem zpozdilého kultu. Ručičky zůstanou čisté a krev zůstane na extrémistech. No a s umírněnými "na věčné časy"! Za těchto okolností by pochopitelně projekt EU už nebyl evropskou záležitostí.

Babylonská věž nefunguje

Proto je článek již od samého počátku blábol.

Z hloupé premisy nemohou vycházet moudré závěry.

Ocenění autorova výkonu

Dlužno poděkovat za úsilí shrnout ideologická východiska multikulturalismu, který nese nezaměnitelné stopy (pseudo)liberálně levicového pojetí společnosti. Bývá označován jako dítko neomarxismu, nebo také jako součást tzv. kulturního marxismu. Multikulturalismus jako proces s ambicemi na překonání významu národních států a tradičních ideových zdrojů evropského kontinentu, s ignorancí faktu, že právě tyto hodnoty zaručují stabilitu a prosperitu, která láká imigranty, je další levicově vizionářskou utopií, která se zbla stará o to, zda evropské prostředí ovládne cizí zaostalý kult a ztíží nebo dokonce znemožní imigrantům jejich emancipaci na dosud úspěšné hostitelské prostředí. Nezdá se mi vkusné nad tímto jevem levičácky jásat jako na slunce nového věku.

chudák Marx

„A nakonec máme liberální neomarxistickou, tzv. kulturní levici. Ta je nesporně velice neo-. Na studium marxismu si zatím čas nenašla." Jan Keller

Re: chudák Marx

Zdravím! Ano, Jan Keller má (ironickou) pravdu. Oni už ho studovat nemusí, protože si z jeho historické vize beztřídní společnosti udělali "výcuc" v podobě plánu na utopickou kulturní přestavbu společnosti. Co čert nechtěl, zbývá už jim k tomu jenom zmenšený prostor pobrexitní Evropy.

Re: chudák Marx

Dnes není v módě přiznávat tomuto ekonomickému mysliteli geniální roli v analytickém rozboru kapitalismu v prostředí počínající průmyslové revoluce, kterou provedl ve svém Kapitálu, kde také vyzdvihl a ocenil hromadnou výrobu, schopnou uspokojit širokou poptávku (spotřebu) a současně na nerovnoměrném rozdělení bohatství (vykořisťování) postavil svou třídní teorii s klíčovým významem vlastnictví výrobních prostředků. Dnes, kdy v prostředí kybernetizace sofistikované výrobní prostředky zastarávají ze dne na den, je toto archaické "řešení" už jen hypotetické, ale zůstává jeho sociálně-humanistická "nadstavba", která teprve tuto ekonomickou teorii pozvedla na rovinu filozofie, a to je právě ten neodolatelný kadlub, na který se sesypávají spasitelé lidstva.

Re: chudák Marx

Děkuji, jenom doufám, že křehkost současných výrobních procesů nás nezavede zpět k původním archaickým kořenům.

Ideologický krach zase jednoho -ismu

Všichni to už dnes ví, dokonce i německá kancléřka, že multikultalismus je mrtev a jako politický kapitál už nezabírá, a to prostě proto, že nemá nic společného s tolerantním kulturním prostředím, ale naši mediální lokajové to dále prezentují jako nějaký filozofický diskurs o budoucnosti lidstva. Jsou to vize o beztvarém lidstvu, které není odnikud, je bez historie a jen se předhání v tom, kdo je lidštější a intenzivnější v objímání těch údajně vyloučených bez kapky jejich vlastní viny. Tato patologie nemá nic společného s evolučním vývojem lidstva, protože její program je vývojová stagnace, sociální vybydlení a pokračující ideologická indoktrinace vzdělávání. Její hnací motor je šíření rasového obviňování "bílé" populace mezi odlišnými etniky a zoufalá aktivací všeho odlišného až k parodii humanity. Tato permanentní provokace už přináší reakci stále netrpělivější většiny, protože extrémy už neklepou na dveře ale mlátí na vrata.

Fašismus pod pláštíkem antifašismu (4)

(pokr. 4)

To má být ta Vaše žádoucí kultura a multikultura? Snad ještě není pozdě politicky nekorektně nazývat věci pravými jmény, účinně se bránit ofenzivě fašistického islámu a zachránit náš svět pro naše potomky.

Fašismus pod pláštíkem antifašismu (3).

(pokr. 3)

Naopak je žádoucí fašistický islám netolerovat a eliminovat. Je tedy nepravdivé i Vaše tvrzení, že "kultury se nám nedostává, protože mentálně jsme spojeni s érou národních států, zatímco současnost si žádá myslet a jednat kosmopolitně - světoobčansky". Co je totiž žádoucího, kosmopolitního a světoobčanského na podpoře fašistického islámu? Jejich program zničit naši kulturu a nastolit islámsko - fašistickou totalitu? Je absurdní, že odpor proti netolerantnímu fašistickému islámu je prohlašován za netoleranci, xenofobii nebo fašismus. Vlastně ani ne, již W. Churchill věděl, že příští fašismus se bude vydávat za antifašismus. Protože věděl, že tak bude postupovat příští zlo. Absurdní je to jen pro dobro, pro zlo je to logický postup. Fašistický charakter islámu je zřejmý i z Koránu nebo z hesel islámské demonstrace v Londýně, např. "do pekla s demokracíí a lidskými právy", "Evropu čeká její 11. září", " stít hlavy všem neislámistům" apod. To má být ta Vaše žádoucí kultura a mu

Fašismus pod pláštíkem antifašismu. (2)

(pokr. 2)

b) rozněcuje nenávist a nesnášenlivost,

c) podporuje násilí nebo porušování právních předpisů,

d) závažně narušuje veřejnou mravnost, veřejný pořádek nebo veřejné zdraví,

e) omezuje osobní svobodu osob zejména tím, že využívá psychický nebo fyzický nátlak k vytvoření závislosti, která vede k fyzickému, psychickému nebo ekonomickému poškozování těchto osob nebo jejich rodinných příslušníků, k poškozování jejich vazeb včetně omezování psychického vývoje nezletilých nebo omezování jejich práva na vzdělání (4), nebo zabraňuje nezletilým přijmout zdravotní péči odpovídající zdravotním potřebám, nebo

f) je její učení utajováno vcelku nebo v některých částech, stejně jako organizační struktura církve a náboženské společnosti a vazby na zahraniční složky, je-li částí církve nebo náboženské společnosti působící mimo území České republiky.(konec citace §5).

Náboženský, politický ani společenský Islám zcela zřejmě nesplňuje žádnou z podmínek pro působení církví a náboženských společností. Naopak je žádoucí fašistický is

Fašismus pod pláštíkem antifašismu.

Váš text je mj. manipulační a nepravdivý. Předstírá, že je jasné, co znamená myslet a jednat kosmopolitně - světoobčansky. Ignoruje, že pro multikulturní soužití je nezbytnou podmínkou tolerance jiných kultur, ale samozřejmě kromě tolerance jejich netolerantnosti. Je nespočet argumentů a důkazů, že náboženský, politický a společenský Islám tolerantní k jiným kulturám a náboženstvím není. Tím, že usiluje o světovládu, nadřazenost, potlačení, porobení, omezení lidských práv a genocidu jiných, dokonce naplňuje význačné znaky fašismu. Tím by měla být rozhodnuta otázka, zda Islám patří pod kuratelu. Jako důkaz uvádím § 5 Podmínky vzniku a působení církví a náboženských společností:

Vznikat a vyvíjet činnost nemůže církev a náboženská společnost, jejíž učení nebo činnost sleduje porušení práva nebo dosažení nějakého cíle nezákonným způsobem, zejména pokud

a) popírá nebo omezuje osobní, politická nebo jiná práva fyzických osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání nebo sociální postavení,<

Fašismus se vydává za antifašismus.

Váš text je mj. manipulační a nepravdivý. Předstírá, že je jasné, co znamená myslet a jednat kosmopolitně - světoobčansky. Ignoruje, že pro multikulturní soužití je nezbytnou podmínkou tolerance jiných kultur, ale samozřejmě kromě tolerance jejich netolerantnosti. Je nespočet argumentů a důkazů, že náboženský, politický a společenský Islám tolerantní k jiným kulturám a náboženstvím není. Tím, že usiluje o světovládu, nadřazenost, potlačení, porobení, omezení lidských práv a genocidu jiných, dokonce naplňuje význačné znaky fašismu. Tím by měla být rozhodnuta otázka, zda Islám patří pod kuratelu. Jako důkaz uvádím § 5 Podmínky vzniku a působení církví a náboženských společností:

Vznikat a vyvíjet činnost nemůže církev a náboženská společnost, jejíž učení nebo činnost sleduje porušení práva nebo dosažení nějakého cíle nezákonným způsobem, zejména pokud

a) popírá nebo omezuje osobní, politická nebo jiná práva fyzických osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání nebo sociální postavení,<

DĚTI V BERLÍNSKÝCH ŠKOLKÁCH

DĚTI V BERLÍNSKÝCH ŠKOLKÁCH UŽ VEPŘOVÉ MASO NA TALÍŘI NEUVIDÍhttp://www.bz-berlin.de/berlin/kolumne/staedtische-kindertagesstaetten-nehmen-schweinefleisch-vom-speiseplan

Neziskovky pomáhají pašerákům

Neziskovky pomáhají pašerákům imigrantů. Dvě Státní zastupitelství zahájili vyšetřování.http://freedomeurope.eu/neziskovky-pomahaji-paserakum/

Nejlepší výsledek multikulti na konec

http://www.reflex.cz/clanek/komentare/77088/sebevrazda-zapadu-cisla-a-data-dokazuji-propojeni-islamismu-terorismu-a-migrace.html

https://video.aktualne.cz/dvtv/svedsko-prestava-zvladat-migraci-narusta-kriminalita-i-strac/r~0ab6755ad5de11e681020025900fea04/?_ga=1.37513956.538183069.1480425242&redirected=1488633715

A další výhody multikulturalismu

http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/77976/muj-vudce-dej-nam-rozkaz-a-my-nemecko-rozbijeme-oslavuji-erdogana-muslimove-v-nemecku.html

http://www.reflex.cz/clanek/komentare/73220/svedsko-raketovy-narust-kriminality-imigrantu.html

http://zpravy.e15.cz/zahranicni/ekonomika/pasovani-uprchliku-prinasi-libyjskym-mestum-stovky-milionu-dolaru-1326133

http://www.reflex.cz/clanek/komentare/73109/svata-prostoto-francouzi-zakladaji-statni-islam.html

Výhody multikulturalismu

http://zpravy.e15.cz/zahranicni/ekonomika/zasadni-problem-evropy-opousti-ji-stale-vic-bohatych-lidi-nejvetsi-exodus-postihl-francii-1329255

Výhody multikulturalismu

http://www.expres.cz/islam-popularita-muslimove-prevaha-konec-stoleti-fvh-/zpravy.aspx?c=A170303_152122_dx-zpravy_Neos

http://www.expres.cz/migrant-znasilneni-mentalne-postizena-afghanec-ftc-/zpravy.aspx?c=A170227_112612_dx-zpravy_Neos

http://www.expres.cz/arabove-znasilneni-ucitelka-tresty-prisnost-zadna-litost-pad-/zpravy.aspx?c=A170303_104501_dx-zpravy_Neos

http://zpravy.e15.cz/zahranicni/udalosti/v-nemecku-diky-pristehovalcum-po-letech-roste-porodnost-na-jednu-zenu-pripada-1-5-ditete-1324029

http://www.expres.cz/islam-popularita-muslimove-prevaha-konec-stoleti-fvh-/zpravy.aspx?c=A170303_152122_dx-zpravy_Neos

http://zpravy.e15.cz/zahranicni/ekonomika/zasadni-problem-evropy-opousti-ji-stale-vic-bohatych-lidi-nejvetsi-exodus-postihl-francii-1329255

Zachraňujeme i tu nejmenší pralesní kulturu, ale

naše je tak špatná, že se jí musíme vzdát? A to nařídil kdo? Není to proti lidskosti?

Naopak nechci žít jinak než jako Čech, nechci žít ani ve Vietnamu, ani v Arábii, ani v Africe. Miluji muslimy v muslimských zemích, ale svoji kulturu chci. Jsem rasista? Pokud ano, tak je to čest.

Odpověď téměř všem "diskutujícím" (čest výjimkám)

Multikulti se vám nelíbí, i když nevíte, o čem mluvíte (myslíte zřejmě na kolizi právních systémů, ale mluvíte o kultuře): chtěli byste tedy MONOKULTURALISMUS? Když totiž nedáte svou kůži na trh a nenadnesete nějakou myšlénku, kvůli které by vám ostatní mohli anonymně nadávat, tak se z odmítnutí mnohosti nedá vyvodit nic než příklon k nějaké vedoucí úloze (když ne strany, tak) "kultury". Ovšem má to háček - monokultura není kulturou, protože degeneruje a smrdí xenofobií, genocidou až holokaustem. V tom mají odpůrci odpůrců multikulti pravdu. Kultura je ze své podstaty otevřená a bohatá. Ostatně "Evropané" jsou nejlepším příkladem sami o sobě! Zvykli si na naprosto cizí a z blízkého východu importované křesťanství, které s nimi nemělo lautr nic společného, a za pár století už by chtěli budit snad dojem, že to křesťanství sami vymysleli. Vida, jak lze prolnout. --- A co se souběhu právních systémů týče, už to tu dávno existuje (pouze ta různá náboženská práva upravují pouze to, co státní

(dokončení)

právo neupravuje, aniž by se s ním dostalo do kolize). Nadto už církevní sňatky (tedy přesněji řečeno, sňatky prováděné podle církevního práva) jsou státem uznané. Takže souběh práva tu dávno existuje, a kdyby do toho nikdo nešťoural, běželo by to dál. A kdyby neroztřískal Irák, Libyi a Sýrii ... Problém není v multikulti, problém je v množství a rychlosti, v tom souhlasím. Ale řešení opravdu není v monokultuře!!!

Re: (dokončení)

Skutečně?

http://casopisargument.cz/2017/01/12/multikulturalismus-jako-politicke-nabozenstvi/

Re: Odpověď na odpověď

V žádné monokultuře nežijeme, vážený pane! Žijeme v euroatlantické civilizaci a jsme dědici kultury mediteránního světa, civilizaci, která je tolerantní k mnoha kulturám a kultům. Prostředí, které nemá pouze křesťanské kořeny na biblickém blízkém východě, jak tvrdíte a nejsme jen jacísi "Evropané"! Určitě vládnete zeměpisnými a historickými znalostmi, tak připomínám antiku, historicko-zeměpisný prostor starého Řecka a pozdějšího Římského impéria (pro které byl mimochodem blízký východ jen koloniálním dominiem), které nám zanechalo právní systém, který užíváme dodneška. Evropa nestojí pouze na jedné noze!!

Re: Odpověď na odpověď

Multikulturalismus je obludná účelová politicko-ideologická spekulace, která aplikovaná na masy valící se s naprosto cizorodého prostředí, ve kterém dominuje nesnášenlivé náboženství středověkého charakteru, jakému tento historický prostor dávno odvykl, způsobuje vážné problémy s integrací a bezpečností veřejného prostoru. To se pochopitelně projevuje na mínění Evropanů, které jak je vidět chcete hrdinsky neanonymně mentorovat. Bravo! Ale potlesk nečekejte.

Vidíte, jak jste se potřel na hlavu!

Vždyť já tvrdím, že Evropa je multikulturní, to je přesně to, co jste napsal! Monokulti je hrob civilizace! Multikulti není spekulace, to je fakt, žitá skutečnost. Já opravdu nevím, co pod tím multikuturalismem ti kritici vlastně míní, ale kultura to rozhodně není, na tom jsme se shodli: vy jste napsal vtipně, že Evropa nestojí na jedné noze! Když však Evropa začíná nadávat všem muslimům, fundamentalisté se jen tetelí, protože jejich přání jsou plněna. Ano, evropští fundamentalisté a islamisté se v podstatě milují, protože bez vzájemné nenávisti by jejich mrzké existence neměly smysl. Situace je ale jiná, než jakou ji chtějí mít ti vzteklouni: když něco takového napíše JTA, můžete tomu věřit:

http://www.jta.org/2017/03/01/news-opinion/united-states/muslim-veterans-offer-to-guard-jewish-sites-across-us

Re: Vidíte, jak jste se potřel na hlavu!

http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/muslimsti-zaci-se-provokativne-modlili-ted-maji-utrum_419948.html

https://www.youtube.com/watch?v=IdbULf8DPJs

Re: Vidím jen komunikační zádrhel

Je nutno rozlišovat mezi politickým účelovým multikulturalismem, diktovaným údajně ekonomickým nebo mocenským záměrem a mezi multikulturností v podobě přirozené přítomnosti rozmanitých kultur. Multikulturalismus jako nástroj umetení cesty militantnímu civilizačně zpozdilému kultu je právě to, co rozdmýchává spor. Jsou to archaické mechanismy, které v historii spěli zákonitě k bitevnímu řešení.

Formální kulturní způsoby a zvyklosti hostitele, které zajišťují jistou homogenitu, nezbytnou k fungování společnosti, NEJSOU MONOKULTUROU a neměly by být příchozími, kteří závisí na pomoci hostitele, uzurpovány s rizikem střetu s domácí veřejností. Karty už byly vyloženy, a to nikoliv muslimy, když odmyslím zločiny terorismu. Z toho právě plynou ty největší obavy o tradiční svobodný prostor.

Re: Vidím jen komunikační zádrhel

Je to tak. Jen někteří jedinci mají podivnou motivaci odvádět pozornost a snahu bagatelizovat a tříštit problém. Fakt je ten, že tím bude společenské napětí jen eskalovat a mentorovat si přitom může kdo chce, co chce. Jen si myslím, že podobný nesmysl, jako je diskutovaný článek ke snížení společenského napětí rozhodně nepřispěje a je tak otázkou, kdo tedy vlastně celou situaci vyhrocuje a proč to dělá! Pořád je to o tom, že dělat z lidí 6l6ce není dlouhodobě společensky únosné. Na západ od nás se to celkem daří, protože tato část společnosti měla dostatek času většinově v pohodlí zdegenerovat, ne tak východ Evropy, který pohodlí doposud nezažil a je na ideologie jakéhokoliv typu alergický, včetně ideologie náboženské, což pro mě islám se všemi svými problémy rozhodně je!