Upozornění

Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.

Jak diskutovat?

Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Redakce nemůže ovlivnit jejich obsah. Vyhrazuje si však právo je odstraňovat. Jejich délka může být maximálně 2000 znaků, delší budou zkráceny. Nepřijatelné jsou zejména urážky, vulgarismy, rasismus a neplacená reklama.


  • Příspěvků: 12
  • Poslední: 31.8.2012 6:29
  • Řadit dle: vláken
  • času vložení
Coach Outlet Online

the opportunity toCoach Outlet Onlinedemonstrate that it can play a moderate and constructive role internationally. That includes responsible action on the nuclear programCoach Outlet Onlinewhich is among the top concerns of the international community," Ban said.Iran''s nuclear aspirations have been a top issueCoach Outletfor the United States and other Western The United States, along with other permanent members of the U.N. Security Council,Coach Outlet Storehave engaged in discussions with Iran this year about its nuclear program. Western countries believe Tehran is intent on building nuclearCoach Factory Onlineweapons. Iran claims the program is only for civilian medical and energy purposes.Coach Outlet Online"For the sake of peace and security in this region and globally, I urge the government of Iran to take the necessary measures to build internationalGucci Beltsconfidence in the exclusively peaceful nature of its nuclear program," Ban said.Earlier at the summit, Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei defendedLouis Vuitton Beltshis country''s right to produce nuclear energy for peaceful purposes."The Islamic Republic of Iran considers the use of nuclear, chemicalCoach Outletand similar weapons as a great and unforgivable sin," Khamenei said.This does not mean forgoing our right to peaceful use of nuclear power and production of nuclear fuel," he said.Louis Vuitton Handbags"On the basis of international laws, peaceful use of nuclear energy is a right of every country."While defending his nation''s nuclear program, Khamenei took jabs at the United States.Coach Factory Outlet"A bitter irony of ourLouis Vuitton Bagsera is that the U.S.

Návrhem zákona o vyrovnání nejsou restituce, ale věnování

Koho by zajímal podrobný dějinný exkurs do problematiky církevního vlastnicví, pak doporučuji ke stažení článek http://www.akhradela.cz/clanky/Restituce_cirkevniho_majetku.doc , ze stránky http://www.akhradela.cz/clanky.html .Navhovahý zákon převádí majetek do jiného majetkového stavu než v jakém se nacházel před r.1948, proto je velice zavádějící hovořit o restitucích.Příklad soudního sporu o určení vlastnicví Svatovítské katedrály vypovídá i pro ty co by se v problematice neorientovali : církevní hodnostáři sveřepě požadovali patnáct let nemovitost, která nebyl majetkem církve ani za první republiky, ani před r.1948, proto církev neměla vůbec právo něco takového požadovat do svého výhradního vlastnicví. Obdobná situace nastane přijetím navrhovaného zákona u celé řady dalších majetků v držení státu.

Tlustá čára jednou provždy

Díky, parádní info srozumitelnou formou, na takovýto Váš článek jsem čekal, pane Nováčku. Jestliže zkraje po převratu proběhla akce "kupónová privatizace", pak nevidím jediný důvod, proč by se neměl odevzdat majetek církve do rukou zřejmě velmi dobrých hospodářů v ornátech. Ledaže by někdo vyložil skutečně přesvědčivě (nemám na mysli Kalouska), proč by s takovým majetkem měl nadále nakládat ateistický anebo rádoby věřící politik, co přesně by mohl mít za lubem ekonom, který bude okolo nádoby se svěcenou vodou procházet s kalkulačkou, v doprovodu investorů a developerů. Dočkáme se jedině dalších podvodných machinací při výprodeji nemovitostí za účelem zisku pro státní kasu a v budoucnosti zřejmě arbitráží, které zaplatí daňový poplatník. Vyplácení miliard bych odložil, případně zcela zrušil a církve odloučil po kratší době hájení od státu s odkazem na sponzorskou výpomoc Vatikánu. S ohledem na všelijakou minulost katolické církve by to bylo férové jednání. A pak už jen tlustá čára jednou provždy.

Článek dobrý,ale..

Článek je dobrý  a vysvětluje srozumitelně co se můžs stát, když projdou církevní restituce. Je jasné, že by se mělo vrátit,co bylo ukradeno, souhlasím. Ale tohle rozhodnutí má i jiný rozměr, zadlužuje naši současnou i budoucí společnost. A tak se ptám, proč zrovna naše a ta další generace má slíznout ten totálmí průšvih? Církevní restituce si předchozí vlády přehazovaly jako horký brambor. Šlo jim hlavně o to, jak se napakovat,dokud ještě něco zbylo..Odhady ekonomů říkají, že  se ze státního majetku po r.1993 rozkradá ročně ca 100 mld. Kč a pokračuje to i v dnešní době. Pokud je tomu tak, ať Nečas, který vládne 2 roky, najde s Kalouskem těch 2x100 mld.Kč a vyplatí je církvím..A  okamžitě může provést odluku státu od církve...a ještě by mu něco zůstalo. :-)). Kde jsou ty peníze,pane Nečasi ? Neví o nich třeba Kalousek? Lehčí je dostávát peníze od nás, obyčejných občanů, každý včetně nemluvňat vašim prostřednictvím bude "dlužit" cárkvím  skoro 17 tis.Kč.Vynikající představa..A Kalousek zas rozešle složenky?Jen doufám, že jste vy i vaše slavná koalice naštvali občany dostatečně a ti vám to v říjnu u komunálek spočítají..Těšte se!Já se tedy těším a k volbám půjdu jako vždy..

Komunální volby v říjnu?

Ale ale...

Církve hospodařit zapoměly

Díky roku 1948 se církve dostaly do područí státu jako de jure nesvéprávné entity, které se postupem času naučily žít z eráru. Znalost hospodářsko-právní reality se stala dávnou minulostí a tak cesta jak se dostat k největším majetkům od dob velké privatizace je velmi lákavou možností zbohatnout dokonce v době ekonomické krize a rozvratu veřejných financí a sektoru veřejných služeb. Já mám prostě za to, že amorálnost zákoného opatření pod egidou "církevní restituce" je zjevná: nakonec dojde k vyvázání tzv. restitučních podstat z majetkové sféry státu do rukou církví což je pojmově totéž co říci, že se tyto hodnoty ocitnou podvodnými machinacemi v rukou různých spekulantů, zatímco liberálové všeho ražení budou vykládat, že veřejné vlastnictví je pojmový nonsens, za to soukromá správa těchto majetků nás všechny dovede k prosperitě, pokud ne rovnou do ekonomického ráje.

Husita Klaus

Neviděl bych Václava Klause jako husitu. Sice je členem Církve československé husitské, ale přihlásil se k ní až po určité době působení v politice. Pak se zúčastňoval slavnostních bohoslužeb v Betlémské kapli, avšak viděl bych v tom do značné míry kalkul, ostentativní národovectví. V poslední době se velmi často zúčastňuje katolických sláv a nepamatuji si, že by se nějak měl k husitům. Dokonce při odhalení pomníku katolickou Rakouskou monarchii rozbíjejícího protestanta W. Wilsona byl ve společnosti katolického primase, husitského patriarchu jsem nikde neviděl. Domnívám se, že V. Klause na katolické církvi přitahuje její lesk, velkolepost ceremonií a mezinárodní vliv, s nimiž se CČH nemůže srovnávat. Jak se šťastně usmíval sedě na "trůnku" na podiu s papežem B16. Václav Klaus měl vždy slabost pro mocné a vlivné.

Majetek církví na českém území

v období před II. světovou válkou nepocházel ze středověkých darů panovníků. Katolická církev o svůj majetek přišla za husitských válek a obnovovala ho různými dary, často odkazy v poslední vůli, šlechticů nebo bohatých měštanů, nejen panovníka. Protestanti přišli o majetek po Bílé hoře a od konce 18. století jejich církve opět získávaly majetek z darů svých členů (možná něco panovník přidal, ale těžko to bylo něco opravdu podstatného). Čsl. pravoslavná církev a  Čsl. husitská církev vznikly až za Republiky. Židovské obce spíš dávaly, nejednou nedobrovolně, než by něco od panovníka dostávaly.

Znárodňovací dekrety

Když se mluví o nebezpečí prolomení hranice 25. 2. 1948, vždy přijde na řadu řeč o nebezpečí majetkových nároků ze strany bývalých československých Němců. Prakticky nikdy nepřijde řeč na znárodňovací dekrety č. 100, 101, 102 a 103/1945 Sb., kterými se vyvlastňovaly, tzv. znárodňovaly, banky, pojišťovny, doly, některé průmyslové a některé potravinářské podniky (velikost podniku se lišila podle oboru výroby). Přitom toto vyvlastnění mělo být vždy za náhradu (národně spolehlivým čsl. občanům), jak pravily dekrety. Ta však nikdy nebyla vyplacena, nikdy nebyl vydán právní předpis, podle něhož by se stanovovala. Po Únoru už náhrady nepřicházely v úvahu, naopak se 28. říjen začal slavit jako "Den znárodnění dolů, bank a klíčového průmyslu" (dekrety byly podepsány 24. 10., ve Sbírce vyšly 27. 10. a účinnosti nabyly téhož dne, den před "narozeninami Republiky"). Podobně prvorepubliková pozemková reforma, zahájená v sociální/socialistické vlně po I. světové válce, která pak částečně vyvanula a byla "dokončována" po II. světové válce, měla pozemky vyvlastňovat za náhradu (nepříliš velkou, ale přec jen za náhradu). Domnívám se, že náhrada u oněch sporných církevních pozemků (do začátku 50. let tvořily stavby na pozemku součást pozemku, byla to starobylá a mezinárodně rozšířená zásada pocházející z římského práva, na českém území zrušená komunistickým právem), které měly být vyvlasťnovány ve vlně pozemkové reformy po 2.SV, nikdy vyplacena nebyla, takže vyvlastnění nebylo dokončeno.

Podnětný článek

Jen pár technických poznámek:- odpor proti "solidární dani" je opravdu ideologicky rigidní, přitom nejde o nic jiného, než návrat k velmi mírné progresi, která je běžná v 90% zemí světa. Škoda, že těmto "obráncům podnikatelů" nevadí kvedlání k daňovými sazbami, které ekonomiku stojí větší peníze, vytváří nejistoty a podvazují spotřebu- nebyl bych si jistý, že příští politik "v problémech" bude zase "oranžový mocipán"- proč by pád vlády měl způsobit chaos?

Chaos

Tak pád vlády by zjevně vedl k další vlně odezdikezdismu, rušení všeho co se udělalo doteď a dalšímu "začnem to teď od nuly a lépe". Tuto obehranou písničku už máme naposlouchanou dost a popravdě, je to to nejhorší co můžou politici udělat. Jistota kohokoliv (občana, zaměstnance, podnikatele, důchodce, ...) se tímto opět propadá a limitně se blíží nule. Je to také jeden z důvodů, proč se firmy stěhují mimo oblast destruktivního vlivu české politiky, což vede ke snížení příjmů rozpočtu ČR, atd. atd. Takže chaos by se ani tak nezvýšil nebo nezačal, on by prostě pokračoval.Jeden má pocit, že chaos je vedoucím tvůrčím elementem naší politiky už pěknou řádku let. Úroveň státotvornosti našich politiků je na nule, bohužel.

Rušení jen per huba

Odezdikezdismum je samozřejmě velmi špatný, je jasné, že na některé věci mají socdemáci principiálně ideově jiný náhlad, ale nepochybuju, že řada věcí se ruší jen před volbami a jen "per huba" Viz Fico na Slovensku. Nebo to můžeme vzít popořadě:- církevní restituce: ano ty by vzaly zřejmě za své a to by mě docela mrzelo a  byla by to velká škoda- penzijní reforma: spouští se 1.1.2013, industrie už v tom má dost peněz a lobby lidí jako Rusnok bych nepodceňoval; dobře prodaná drobná parametrická změna by byla k užitku socdem a možná i všech- občanský zákoník: tady by mě osobně zastavení nebo přepracování vůbec nevadilo, pokud se tím zabrání očekávanému kolapsu katastru a daší vlně tunelování díky trustům a některým hodně nešťastným ustanovením ve společenstevním a závazkovém právu- některé daňové změny: opravdu nemusím mít rovnou DPH, takže tady mi změny socanů nevadíZapomněl jsem na něco zásadního, co koalice prosadila?