Další výzva ke změně. Tentokrát pro „moudré a osvícené“ podnikatele

Hnutí Občanská sounáležitost apeluje na „investory do transformace České republiky,“ jež potřebuje smíření občanů a desítky nových Baťů.

Aktivizace podnikatelů, kteří otevřeně kritizují společenské poměry v České republice, pokračuje, i když tentokrát nejde o byznysmeny typu Andreje Babiše, Zbyňka Frolíka či finančníka Karla Janečka. Hnutí Občanská sounáležitost, jehož zakladatelem je podnikatel Václav Vorel, se otevřeným dopisem obrátilo na „zodpovědné osobnosti – investory do transformace České republiky“. Vyzývá je k hledání společného řešení, které by omezilo vliv bezradných a vychytralých politiků a jejich kmotrů.

„Cílem je znovu začít v České republice vytvářet zdravější vztahy mezi jednotlivými skupinami lidí, sjednotit se za pomoci jasné a společné vize a společně tvořit i odvážně jednat,“ stojí v otevřeném dopise. ČR prý viditelně potřebuje smíření jednotlivých skupin občanů a desítky nových Tomášů Baťů.

Hnutí chce podpořit lidi, kteří by inovacemi, kreativními přístupy i počátečním vstupním kapitálem inspirovali a prakticky podporovali celospolečenský dialog. „Urychlí se tím spojování tvořivých občanů a hledání systémových i operativních celospolečensky akceptovatelných řešení, jak zastavit zadlužování a zvýšit konkurenceschopnost a soběstačnost země,“ praví se v dopise.

Lze očekávat, že podobných prohlášení, petic, výzev či otevřených dopisů se v nejbližší době vyrojí zřejmě více. Nezbývá, než pečlivě prověřovat poctivost úmyslů jejich autorů, a doufat, že se jejich snahy nerozmělní a povedou k naplnění vznešených cílů.