Česko-německý tandem evidentně šlape

Prohlášení Angely Merkelové a Petra Nečase o nejlepších vzájemných vztazích obou zemí v historii nejsou jen zdvořilostními frázemi.

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy foto: © REUTERSČeská pozice
 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Každé setkání nejvyšších představitelů České republiky a Německa provázejí oboustranná prohlášení, že vzájemné vztahy jsou na nejlepší úrovni v celé historii. Nejinak tomu bylo při krátkém setkání kancléřky Angely Merkelové a premiéra Petra Nečase počátkem minulého týdne v Praze. V žádném případě však nešlo o prázdnou frázi pronášenou ze zvyklosti či zdvořilosti.

Naopak, česko-německé vztahy se v posledních desetiletích vyvíjejí pozitivním směrem – v oblasti spolupráce, vzájemné komunikace, podpory a řešení společných témat, výměny zkušeností a názorů až po diskusi při tématech, k nimž obě země zaujímají různý postoj. Můžeme tedy konstatovat, že před dvaceti lety podepsaná „Smlouva o dobrém sousedství a přátelské spolupráci“ mezi oběma zeměmi je naplňována do posledního detailu.

Pro ilustraci uveďme několik konkrétních příkladů:

  • Německo je s odstupem naším největším obchodním partnerem. Více než třetina našich vývozů směřuje do této země; zrovna tak Česká republika je pro Německo jedním z nejdůležitějších obchodních partnerů.
  • Nejvíce přímých investic do české ekonomiky uskutečnil německý kapitál. Jen v roce 2011 šlo o investice ve výši 1,8 miliardy eur, což představuje rekord za posledních deset let.
  • Nejvíce přímých investic do české ekonomiky uskutečnil německý kapitál, jen loni šlo o 1,8 miliardy eurNěmecko přes naprosto rozdílnou budoucí strategii v energetice plně respektuje rozhodnutí České republiky ohledně energie jaderné a ohledně našeho budoucího energetického mixu.
  • Česká republika respektuje rozhodnutí německé vlády o ukončení výroby energie z jádra a posilováním svých přenosových soustav se snaží pomoci svému sousedovi při přenosu energie ze severu na jih do té doby, než Německo dostaví nové potřebné sítě.
  • Česká vláda aktivně nabídla společnou komunikační platformu odborníků obou zemí při řešení citlivého tématu rozšíření elektrárny v Temelíně.
  • Probíhá, popřípadě v krátké době bude navázána, aktivní komunikace mezi českými a německými institucemi, například mezi správci přenosových soustav, energetickými regulátory obou zemí, ministerstvy životního prostředí (například k tématu odstranění ekologických škod a spolupráce v této oblasti), ministerstvy dopravy (ohledně řešení splavnosti Labe a jiných témat), ministerstvy průmyslu a mezi řadou dalších subjektů s cílem koordinovat postup u stejných nebo podobných aktivit a projektů, popřípadě vyměnit si zkušenosti z různých oblastí.
  • Německé velvyslanectví v Praze nedávno započalo soubor diskusních rozhovorů a přednášek odborníků z obou stran na různá témata, jako je budoucí vývoj energetické strategie v Evropě, možnosti a nástroje zabezpečení konkurenceschopnosti Česka a Německa v nově konstituovaném globalizovaném světě.
  • Česká republika je ze dvou třetin obklopena německy mluvícím prostředím a komunikace v němčině může mnohé usnadnitGoethe-Institut inicioval ve spolupráci s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou a německým velvyslanectvím projekt „Němčina pro úspěšnou kariéru“, jehož cílem je přiblížit a zatraktivnit výuku němčiny pro české žáky a na základě konkrétních příkladů jim ukázat, jak může být němčina – vedle angličtiny jako hlavního jazyka – prospěšná pro jejich další profesní vývoj.
  • Podobná aktivita pod názvem „šprechtíme“ (www.sprechtime.cz) probíhá v současné době pod patronací německého velvyslance v Praze.

Bylo by možné vyjmenovat mnoho dalších příkladů spolupráce a vzájemné komunikace, a to nejen v oblasti ekonomické, ale i kulturní a v ostatních sférách. Důležitý je fakt, že komunikace probíhá „na úrovni očí“, to znamená skutečně partnerským způsobem při vzájemném respektování se a vzájemné toleranci.

 

Německo, byť největší a nejsilnější ekonomický celek v Evropě, si totiž jasně uvědomuje nezbytnost spolupráce s ostatními státy EU v zájmu prosazení se v konkurenci s ostatními kontinenty, popřípadě s ekonomicky vyspělými zeměmi, jako jsou USA, Čína, Japonsko a podobně. Kancléřka Merkelová ráda používá srovnání jednotlivých celků z pohledu obyvatelstva. Na Evropu připadá necelých osm procent světové populace a v Německu samotném žijí pouze 1,2 procenta obyvatel. Tato čísla dokladují, že bez spolupráce – i s poměrně malými zeměmi, jako je ta naše – to zkrátka nejde.

Němci české ekonomice věří

Pozitivní trend vývoje česko-německých vztahů potvrdila i nedávná, pravidelně každý rok prováděná anketa Česko-německé obchodní a průmyslové komory. Podle výsledků by 85 procent německých firem opět investovalo v České republice, pouze 15 procent by se rozhodlo pro jinou zemi. Česká republika znovu získala prvenství v atraktivnosti pro investování v zemích střední a východní Evropy, které v uplynulých dvou letech musela přenechat Slovensku.

V celkovém ratingu zemí z pohledu německých investorů pak Česká republika zaujímá druhou pozici hned za Německem, před Čínou a Rakouskem. V současné době působí v České republice více než deset tisíc firem se stoprocentním nebo částečným německým kapitálovým podílem. Zaměstnávají více než dvě stě tisíc lidí, což přestavuje téměř pět procent produktivního českého obyvatelstva.

Důležité je, že němečtí investoři české ekonomice nadále věří. Téměř 80 procent z nich označuje aktuální situaci za dobrou, popřípadě uspokojivou, a 85 procent německých firem očekává lepší nebo nezměněný vývoj i v tomto roce. Pouze 17 procent se obává zhoršení. V oblasti dalších investic plánuje více než 80 procent firem jejich stoupající nebo nezměněnou výši a stejný podíl firem počítá s vyšší, respektive stejnou zaměstnaností.

Němečtí investoři negativně hodnotí v ČR boj proti korupci, transparentnost veřejných soutěží, efektivnost státní správy, právní jistotu a politickou stabilituNěmečtí investoři pozitivně hodnotí hlavně členství České republiky v EU, kvalifikaci, produktivitu a výkonnost zaměstnanců, jakož i kvalitu a dostupnost českých dodavatelů.

Naopak negativního hodnocení se nadále dostává boji proti korupci, transparentnosti veřejných výběrových řízení, efektivnosti státní správy, právní jistotě a politické stabilitě.

Česko-německý tandem tedy evidentně nadále „šlape“, a to ku prospěchu obou partnerů. Vzájemnou spolupráci je však třeba nadále rozšiřovat a prohlubovat tak, aby se výsledný profit neustále zvětšoval a zkvalitňoval a aby při dalším setkání nejvyšších představitelů obou států opět mohla zaznít věta o tom, že „současné vztahy mezi Českou republikou a Německem jsou na historicky nejlepší úrovni“.