Články autora

Proč jsou Vánoce natolik nekřesťanské?

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Člověk stojí nad povinnostmi, závazky a odpovědností vůči druhému a nový způsob života ovládla jeho svoboda. A té je podřízena i rodina.

25.12.2013

Jedna pravda se rozsypala jako rozbité zrcadlo: Slabost, jež si žádá sílu

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Ve světě emancipovaném od pevných řádů a pravidel nezbývá člověku nic jiného než se stát tvůrcem sebe sama, jenž se nemůže o nic opřít.

25.12.2013

Lež i pokrytectví jsou v politickém souboji legitimní zbraně

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Pravdy vládnoucího a ovládaného se liší. Úskok, taktika i lhaní jsou bytostné projevy politiky, proti nimž morální pohoršování nic nezmůže.

6.12.2013

Moderní technologie nemusejí vést k duševnímu barbarství

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Bylo by chybou přehlédnout kvůli hrozbám výhody, které digitální technologie přinášejí. Mohou nás například cvičit v nových formách myšlení.

11.11.2013

Generace identity: Vyhlášení války přistěhovalcům a vlastním rodičům

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Dle hnutí mladých lidí západní společnost nepřežije, nevrátí-li se do ní důvěra v tradici, evropské hodnoty a kulturu, církev i stát.

4.11.2013

Měli bychom v zájmu úsporných opatření seškrtat i demokracii?

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Stát není jedna velká rodina. V jeho případě je rozumné chování – politika utahování opasků – nejen pošetilé, ale i trestuhodným omylem.

16.10.2013

Je nejvyšší čas začít se věnovat mezilidským vztahům

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Zánik lásky je symptomem neschopnosti obětovat se pro druhého a záruky za sebe. To se projevuje i v neochotě mladých lidí zakládat rodiny.

2.10.2013

Miguel de Unamuno: Milující žížala by byla božštější než Bůh bez lásky

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Španělský filozof si dal za úkol rozptýlit člověka z jeho rozptýlení. Platí to i o jeho knize Tragický pocit života v lidech a v národech.

2.10.2013

Město jako vězení, město jako laboratoř

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Navzdory všem stinným stránkám městům křivdíme. Díky nim se odehrávají transformace myšlení.

1.10.2013

Řešení řecké krize: Znovu krásně žít v chudobě

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Příčina problémů Řecka spočívá v událostech před jeho vstupem do EU. V jejich důsledku v něm začal vládnout pravicový socialistický režim.

24.9.2013

Umíme vůbec odlišit válku a mír?

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Chceme-li hovořit o míru, musíme nejprve najít nové termíny pro pochopení současného válčení a otevřít vyplývající etické problémy.

20.9.2013

Pastafariáni, cedníky na hlavu! V igelitce s ním velký dojem neuděláte.

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Neochota vyznavačů církve Létajícího špagetového monstra nosit stále cedník je projevem nedostatku vážnosti, jíž se vyznačují mnozí věřící.

13.9.2013

Dokážeme vystoupit z příliš rychlého životního tempa?

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Zrychlování času, jež vytváříme, je z velké části zodpovědné za pocit stísněnosti. Žijeme v době, v níž se zběsilý pohyb stal cílem sám o sobě.

4.9.2013

Studium filozofie jako teroristický čin

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Na fungování bytových seminářů za bývalého režimu a na jejich přesunu do demokratické společnosti lze studovat témata jako vědění a pravda.

15.8.2013

Dost svobodní pro sebevraždu?

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Tváří v tvář dokonalé svobodě trpíme přímo nadlidskou odpovědností za svůj život.

14.8.2013

O autorovi

Tereza Matějčková

Tereza Matějčková | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Spolupracovnice ČESKÉ POZICE. Po dlouholetém pobytu v Rakousku vystudovala Anglo-American University in Prague, obor Humanities and Social Sciences. Nyní studuje filozofii a religionistiku na Univerzitě Karlově. Zajímá se o období německého idealismu a o postavení náboženství v sekularizované společnosti. Pro ČESKOU POZICI překládá z němčiny a píše recenze.