Články autora

Lze oživit vyprázdněnou demokracii?

David Van Reybrouck, Contre les élections | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Nedůvěra v demokratické principy na Západě narůstá. Populisté si nárokují právo hovořit v zájmu obyčejného člověka. Technokrati poškozují demokracii tím, že zásahy do legitimity ospravedlňují údajným zvýšením efektivity státní správy.

16.7.2014

Konec dějin aneb Svět 25 let poté…

Francis Fukuyama, americký profesor politické ekonomie japonského původu, na... | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Teze amerického politologa Francise Fukuyamy z léta 1989 není originální. Je-li na ní něco provokativního, pak obava, že nebudeme-li probouzet touhu po „velkých cílech“, promění se demokracie spíše v ekonomicko-animální než v odpovědné lidské zřízení.

11.7.2014

Odkaz Jana Husa: Palacký, Masaryk a česká náboženská otázka

Zleva Jan Hus, František Palacký, Tomáš Garrigue Masaryk. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Církevní reformátor, upálený 6. července 1415, předal dalším generacím touhu po přesahu vlastní omezenosti. Úkolem je transcendovat se tím, co otec národa označoval za božnost a první československý prezident za nekonečnost.

6.7.2014

Obrana filozofie v centrále Googlu

Rebecca Goldsteinová, Plato at the Googleplex: Why Philosophy Won’t Go Away | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Dnes máme sklon tvrdit, že odpověď na otázku dobrého života není řešitelná, protože jeho vnímání je zcela subjektivní. Americká filozofka Rebacca Goldsteinová se obrací k Platónovi, aby obhájil filozofické myšlení v současnosti kvůli své jedinečné pozici v něm.

18.6.2014

Jak dostát útoku mistra esejů na čtenáře

Jonathan Franzen, The Kraus Project: Essays by Karl Kraus | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Ve prospěch knihy o Karlu Krausovi, rakouském novináři a dramatikovi z přelomu 19. a 20. století, svědčí, že se její tři slavní autoři vydali nejobtížnější cestou. Díky tomu americké veřejnosti představili vídeňského nelidu v celé jeho nekrásné obtížnosti.

4.6.2014

Pochybní světci a vynalézaví hříšníci

Světec, foto Richard Cortés | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Svatost světců i evangelijních hříšníků spočívá v tom, že otvírá nové možnosti, jak zjednat druhým, ale i sobě lehkost. Světci i prozíraví hříšníci učí vidět skutečnost, jaká je. Z evangelijních podobenství pak vyplývá, že může být milosrdná.

22.5.2014

Zjizvené dílo filozofa Heideggera

Martin Heidegger, Schwarze Hefte | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Převládalo-li dosud mezi odborníky na německého filozofa přesvědčení, že propadl kouzlu Adolfa Hitlera jen na krátkou dobu a následně nacionálněsocialistickou ideologii zavrhl, stává se tato teze po zveřejnění Černých sešitů obtížně obhajitelnou.

14.5.2014

Ježíš nebyl mírotvůrce, ale revolucionář

Zealot: Horlivec. Život a doba Ježíše Nazaretského | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Jádrem Ježíšovy horlivé zvěsti je výzva tasit meč především proti sobě samým. Člověk má těžiště svého života přenést z lidské sféry do boží.

Ježíšova velikonoční výzva aneb O proměně smrti v život

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Měli bychom stejně jako Syn boží konfrontovat svět s jeho falešnou touhou po bezpečí a s neschopností vydržet únavu, přemoci spánek a bdít.

22.4.2014

Prohrají lidé souboj s automaty stejně jako koně?

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Kladení otázek je cestou k veškeré kreativitě. Než se ji počítače naučí, měli by lidé vymyslet, jak v digitální revoluci nepřijít o hlavu.

13.4.2014

Jak vykonstruovat nepřítele

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Politický myslitel Sarrazin sice vyzývá k věcnosti a střízlivosti při posuzování sebe samého, tento požadavek však neuplatňuje na druhé lidi.

19.3.2014

Jak „vyrobit“ chytré děti: Finský, jihokorejský a polský recept

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Vzdělávací systém se stane úspěšným, pokud si ti, kdo jej vytvářejí, uvědomí, že školy budou tak dobré, jak kvalitní jsou jejich učitelé.

26.2.2014

Národ, rasa a hranice států znovu ve hře

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Neexistuje nadnárodní celek, který by dokázal vytvářet pocit sdílené identity. Ta je však podmínkou úspěšné spolupráce a důvěry obyvatel.

16.2.2014

Demokracii se dnes vede dobře. Navzdory tomu je na ústupu.

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Západní člověk pozbyl schopnosti kultivovat vztah k druhému a pociťovat sounáležitost. Právě ty však tvoří základ demokratického uspořádání.

5.2.2014

Palachovo sebeupálení po 45 letech: Jedinečná síla náboženské oběti

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Studenta Jana Palacha lze napodobit jen v promítnutí jeho „mimosvětskosti“ do svého života a v tom, že se jeho hlas stane naším lepším já.

31.1.2014

O autorovi

Tereza Matějčková

Tereza Matějčková | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Spolupracovnice ČESKÉ POZICE. Po dlouholetém pobytu v Rakousku vystudovala Anglo-American University in Prague, obor Humanities and Social Sciences. Nyní studuje filozofii a religionistiku na Univerzitě Karlově. Zajímá se o období německého idealismu a o postavení náboženství v sekularizované společnosti. Pro ČESKOU POZICI překládá z němčiny a píše recenze.