Články autora

Katolické církvi vládne zmatek

Křesťanství. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Z hlediska víry nebyl, snad s výjimkou arianismu ve 4. století, v katolické církvi větší zmatek než dnes. A odpovědnost za něj nenesou prostí věřící, ale církevní hierarchie v čele s papežem. Proto lze stěží očekávat, že bývalé křesťanské společnosti Západu objeví cestu k vnitřní obrodě a návratu ke svým kořenům. Píše Michal Semín.

7.5.2017

Ukřižování jako dobrovolné a svobodné jednání

Ježíš Kristus a ukřižování. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Kříž, popravčí nástroj pohanských Římanů, se Ježíšovou smrtí stává v křesťanském podání symbolem vítězství nad lidskou zlobou a smrtí. Kristova oběť na kříži je svědectvím o nezměrné Boží lásce.

2.4.2016

Poselství Velikonoc: Ztráta, jež se stává ziskem

Velikonoce a hostie. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Smysl Velkého pátku nelze pochopit bez vědomí naší hříšnosti. Jenže hřích je dnes tabu. Mlčení o hříchu a vině je výsledkem mravního relativismu, kterému podléhá i nemalá část elit.

3.4.2015

O setkání s pravým duchem Vánoc

Vánoce (ilustrace). | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

O realitě života i o samotných Vánocích vypovídají více příběhy, jež jsou s nimi historicky spojené – například ukamenování prvomučedníka svatého Štěpána –, než štědrovečerní televizní pohádka.

24.12.2014

Velká říjnová katolická revoluce se zadrhla

Mimořádná biskupská synoda o rodině ve Vatikánu 5. až 19. října | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Na biskupské synodě o rodině se střetli papež František a liberální část episkopátu s konzervativními biskupy, jejichž postoj k manželství a rodině odpovídá dříve definovanému učení katolické církve. Tato synoda byla mimořádná nejen církevně právním statutem, ale i historickým významem.

Ostrý střet o radikálně nové pojetí manželství

Manželství "není snadná cesta, občas ji provázejí konflikty, ale takový je... | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Pro konzervativní katolíky jsou liberalizační snahy jejich církve, pokud jde o přístup k tradiční rodině, naprosto nepřípustné. A dle nich důsledky případného vítězství liberálního křídla nedozírné. Ke konzervativcům patří i předseda Institutu svatého Josefa Michal Semín.

Rusko naši svobodu neohrožuje. Západ se o ni připravuje sám.

Vladimir Putin | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Jak upevnit postavení tradiční rodiny? Jak ji co nejúčinněji hájit před útoky z pozic kulturního marxismu? O těchto tématech se diskutovalo na konferenci „Vícečetná rodina a budoucnost“ v Moskvě. Z koho mají mít zastánci svobody strach? ptá se její účastník Michal Semín.

Papežská kurie, moc a sexualita aneb Horké léto papeže Františka

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Reforma vatikánských financí bude pro papeže snazším úkolem než pacifikace „gayovské lobby“ v katolické církvi.

21.8.2013

Papež František v Brazílii: Stane se Gayem I.?

Papež František na závěr své návštěvy Světových dnů mládeže sloužil 28. července mši na pláži Copacabana v Rio de Janeiru. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Nový římský biskup se výrokem „není problém mít gayovské sklony“ dostal do střetu o katolickou identitu se svým předchůdcem Benediktem XVI.

Vánoce jsou až 25. prosince

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

První Vánoce v tomto slzavém údolí radostně slavili jen „chudí duchem“. A tento duch by se měl promítnout i do našich štědrých večerů.

27.3.2013

Přichází s Františkem i soumrak papežství a další vlna progresivně pojatých reforem?

Papež František a jeho nejbližší podřízení. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Nový papež je rozhodným stoupencem Druhého vatikánského koncilu a změn, jež koncil do života katolické církve vnesl, píše Michal Semín.

K čemu vede domácí vzdělávání?

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Michal Semín píše, že doma vzdělávané děti bývají samostatnější a vybavené vyšší mírou intelektuálních i sociálních dovedností.

18.3.2013

Kdy se dozvíme, proč Benedikt XVI. rezignoval?

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Možná, že papež utíká ze strachu před vlky, o čemž hovořil na začátku svého pontifikátu, interpretuje Michal Semín bezprecedentní abdikaci.

Aféra VatiLeaks: Namířeno na papeže?

V nedávných dnech se kardinál Bertone (vlevo) často objevoval po boku Benedikta XVI. Patrně proto, aby signalizovali svou spřízněnost a vzájemnou loajalitu. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Není to poprvé ani naposledy, co se za hradbami Vatikánu odehrávají příběhy známé spíš ze světského prostředí. 

27.2.2013

Na Západě začíná tunelování pojmů rodina a manželství

Návrh zákona, jenž zpochybňuje přirozený biologický vztah rodičů a dítěte a vyjadřuje se jím přesvědčení, že na dítě má právo každý, včetně těch, kdo si je umějí vyrobit či opatřit jiným než obvyklým způsobem, přivedl do ulic Paříže statisíce jeho přízni | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Francouzští zákonodárci by měli zanedlouho plně zrovnoprávnit homosexuální a heterosexuální páry v rámci rodinného práva a sociálních výhod.

7.2.2013

O autorovi

Michal Semín

Michal Semín | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Ředitel Institutu sv. Josefa a předseda Akce D.O.S.T. Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, z níž byl za činnost v protikomunistickém hnutí v roce 1989 vyloučen. Po převratu založil Občanský institut. Patří mezi průkopníky domácího vzdělávání v ČR. Je ženatý a má osm dětí.