Vzdělanost

Jak „vyrobit“ chytré děti: Finský, jihokorejský a polský recept

Vzdělávací systém se stane úspěšným, pokud si ti, kdo jej vytvářejí, uvědomí, že školy budou tak dobré, jak kvalitní jsou jejich učitelé.

Z národů Západu se stávají kultury zombií

USA možná přežijí, Evropa se do konce tohoto století stane pouhou historickou památkou.

Kam se ztrácí vzdělanost?

Co dnes vlastně obnáší všeobecné vzdělání a vědění? A navíc: Kdo je vzdělaný natolik, aby na takovou otázku dokázal odpovědět?

Razantní kritika současného Západu: I ve stáří v duševní pubertě

Žijeme sice ve svobodných a bohatých společnostech, ale máme-li se natolik skvěle, proč se v nich nedá žít? A proč se na ně nelze dívat?

Bohatí i chudí se chovají zkázonosně

Německo se změnilo. Nejmajetnější se stahují do elitních ghett, nejnižší do chudinských. Obě skupiny se chovají asociálně, nezodpovědně.

Slovenský rapper Vec: Nové a nezajeté věci přijímají naše národy trochu těžko

„Byl jsem proti roztržení Československa, ale nakonec si myslím, že bylo tím nejlepším, co jsme mohli udělat. Kdyby se dnes v parlamentu řešila nějaká otázka, vždycky by to bylo Češi versus Slováci, mělo by to nesnášenlivý podtón,“ říká Branislav Kováč a

Rozhovor s Branči Kováčem nejen o imunitě starší populace vůči hip hopu, ale i o toleranci české a slovenské společnosti k novým trendům.

Proč hájit vrcholnou kulturu Západu

Zánik nejkvalitnějších kulturních výkonů by znamenal pád do barbarství. Jejich předávání je povinností, k níž se musíme probudit.

Benjamin Kuras 10.12.2012

O nezbytnosti ideálu

Stát by byl mravnější, kdyby občanům řekl: Nemáme na to, nedostanete nic, nic nám nedávejte a postarejte se sami o sebe, říká Vladimír Franz.

Základ kapitalismu netvoří dobročinnost

Středověcí lidé mysleli a jednali úplně jinak než ti dnešní. Tehdejší a novověký peněžní systém mají společnou pouze instituci bankrotu.

Je možné být převzdělán? Úvaha nad otázkou, proč a jak diverzifikovat vysoké školy.

Diversifikace škol.

Dualita odbornost-vzdělanost způsobila současnou ideovou vyprázdněnost vysokého školství. Stát by měl v různé míře podporovat oba typy škol.

Šílená vize pro Evropu: střet generací kvůli práci

Nenajde-li se řešení pro pracovní trh, nebude se příští boj odehrávat mezi proletariátem a kapitálem, ale zaměstnanými a nezaměstnanými.

Václav Vlk 4.5.2012

Profesor, který se stydí, a výzva našim vzdělancům

V průběhu Týdne neklidu debatovali na ČVUT se studenty prorektor UK Stanislav Štech a také ČVUT Vojtěch Petráček, sekundoval jim v černém svetru i ostravský sociolog Jan Keller.

V době, kdy se v českém školství dějí věci vskutku pozoruhodné, se nenajde mnoho akademiků, kteří by vstoupili do veřejné debaty.

Co čeká naše vysoké školy a vědu? Stále stejná, nebo ještě větší nouze?

Při dobrém strategickém plánu ještě můžeme být malým Švýcarskem, míní prorektor ČVUT Vojtěch Petráček.

Argumenty pro školné a proti němu

Odpovídalo 129 vrcholných představitelů firem.

Dle 59,5 procenta vrcholných manažerů oslovených ČESKOU POZICÍ není bezplatné studium parazitováním studentů na společnosti.

Luděk Bednář 16.12.2011

Václav Klaus: Professor Parasiticus

„Myslím, že přečtu víc než kdokoliv jiný,“ řekl jednou Václav Klaus, jenž má 45 čestných doktorátů a je patrně největším českým porevolučním vzdělancem. Kdo mu to vše zaplatil?

Prezident Václav Klaus se pošklebuje něčemu, čeho bral celý život plné doušky – vzdělávání sama sebe za státní prostředky.