Lidstvo

Jak vytvářet živou demokracii

Stavíme-li na předpokladu „člověk člověku vlkem“, nelze se divit, že systém demokracie a tržní ekonomiky zadrhává a tu a tam hroutí.

Bláhové snění (7.) O dvou přístupech k životu

Bohyně Hybris je ta něžně nenápadná a zdánlivě chlácholivá, povzbuzující a pochlebující část lidské psychiky, jejíž pomocí, jak praví starořecké přísloví, bohové, než člověka zničí, nejprve připraví o rozum.

Levicový a pravicový přístup se navzájem korigují, dokud některou stranu nezachvátí snílci a nepřipraví padouchům ráj a ostatním peklo.

Bláhové snění (6.) Sedm iluzí k ohlupování davů

Podle anglického filozofa Rogera Scrutona svoboda není vrozená, nýbrž pěstovaná, vypracovaná a zasloužená.

Transformace iluze v realitu je strategií všech padouchů všech dob, všech věr a všech nauk. Tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou.

Objevování skulin, v nichž se skrývají nápady

Korporátní výzkum přinesl podstatně méně inovací než prostředí univerzit vznikající od středověku paralelně s vývojem volného trhu.

Lidstvo přeřadilo na turbo režim. Co je přepych a co životní potřeba?

Mahagonové kytary, struny ze střev skotu, vánoční stromečky, býčí zápasy či pravé kožichy jsou v jistém smyslu bioetickými otázkami lidstva.

Sedm miliard lidí. Člověk není ohrožený druh.

Lidstvo se i během toho nejvražednějšího století a navzdory všem masakrům, světovým válkám a epidemiím rozrostlo a rozmnožilo o pět miliard.

Doufat v nové dějiny není nic než bláhová iluze

To, co začalo Cortésem, Pizarrem, vyvražďováním tisíců Aztéků a Inků, horečnatou, bezhlavou honbou za objevením mytické zlaté země Eldorado, stěhováním černých otroků, nekončí. Tento příběh pokračuje.

Stejně jako si Ku-klux-klan osvojuje politicky korektní jazyk, naučili se i bolivijští představitelé ekologicky korektní jazyk.

Polovina ze sedmi miliard lidí žije ve městech. Jde o to jakých.

Největším městem světa je japonské Tokio se 32,5 miliony obyvatel v aglomeraci.

Největším městem světa je stále Tokio, ale nejvyšší přírůstky do roku 2025 se očekávají ve městech pákistánských a indických.

Martin Rychlík 31.10.2011

Nová stopa v pradějinách lidstva: Australopithecus sediba z Jižní Afriky

Nový druh Australopithecus sediba je stár 1,977 milionu let.

Časopis Science dnes přinesl pětici článků o prapředkovi z Afriky, které mohou přepsat evoluční strom lidského rodu.

Homo erectus s nástroji: už před 1,76 milionu let

I jávský Homo erectus ze Sangiranu používal opracované nástroje před více než 900 tisíci lety, jak ukazuje dioráma z Národního muzea v Jakartě.

Pokročilejší pěstní klín, který dovedl lidstvo až k letům do vesmíru, má přesnější dataci. Referuje o tom aktuální vydání magazínu Nature.

Pozor, lidské nebezpečí! Pozor, nebezpečí radiace!

Radioaktivita z poškozené jaderné elektrárny Fukušima představuje dnes pro Tokio větší hrozbu než tsunami.

Fukušimská jaderná krize neznamenala z jakéhokoli hlediska obrat či vážnější krok k novému, ekologickému světovému řádu.

Navzdory hrůzám 20. století je lidstvo stále na vzestupu

Války jsou nejlepšími tvůrci času, nejefektivnějšími kondenzátory. Desetiletí 1937 až 1947 zahustila druhá světová válka. A iluze se ocitly v obrovském mlýnku na maso.

Jako by se od 11. září 2001 vůbec nic nestalo. Lidstvo si v boji o přežití a získávání vědomostí nikdy nevedlo stejně dobře.

Kapitola 15. Kdo zeměkouli infikoval, ať ji také vyléčí!

Musíme nechat Zemi chvíli odpočívat od farmaření a přemýšlet i o syntetických potravinách, které by částečně nahradily přírodní.

Jak pseudomystici z hnutí New Age a amatérští ekologisté včetně „zeleného“ hnutí zmrzačili myšlenku o planetě Gaia.