Demografie

Naděje Evropy: Vrátit se po desetiletích bloudění k velikonočnímu poselství

Velikonoce souvisí s naší hospodářskou a politickou krizí. Společnost bez ochoty k oběti je společností bez budoucnosti.

Roubini versus Bremmer III: Čína a Rusko se snaží spolupracovat

Americký časopis Foreign Policy se zeptal na budoucí vývoj dvou významných ekonomických a geopolitických prognostiků globálních trhů.

Uhodnete, kolik lidí studuje na největší univerzitě světa?

Největší světová univerzita, Indira Gandhi National Open University (IGNOU), má 21 fakult a desítky místních poboček.

Indii chybí vysokoškolsky vzdělaní lidé, a proto kurzy otevřených univerzit nabírají neuvěřitelné počty studentů. A stejně to nestačí.

Také jeden důvod dluhové krize: Nejsou lidi

Jedna z příčin krize, kterou si však jen málo Evropanů otevřeně přiznává, spočívá v pozvolném poklesu počtu evropských obyvatel.

V Evropě se rodí opozice – vůle ochránit národní identitu

V roce 2001 bylo 40 procent obyvatel Londýna jiného než britského původu.

Člověk si ze své přirozenosti uvědomuje, že někam patří. Touží být členem společenství, jež vykonalo velké skutky a chce dokázat velké věci.

Kapitola 61. Deset front, na nichž pácháme sebevraždu

K záchraně západní civilizace před krachem je třeba naučit se rozlišovat mezi tvořivostí a ničivostí, a to v deseti oborech zároveň.

Povede odchod USA z Iráku ke konfliktu sunnitů a šíitů?

Z hlediska mocenských sil na Blízkém východě by v budoucnu mohlo šíitské postavení v Iráku oslabit, a sunnitské naopak posílit.

Luděk Bednář 28.12.2011

Pokles porodnosti Západu: Muslimové konečně dobývají Evropu?

Dle zprávy Fondu OSN pro otázky populace Západ zažívá demografickou zimu. Dnes počet obyvatel na Zemi roste, ale západní národy vymírají.

Luděk Bednář 31.10.2011

Polovina ze sedmi miliard lidí žije ve městech. Jde o to jakých.

Největším městem světa je japonské Tokio se 32,5 miliony obyvatel v aglomeraci.

Největším městem světa je stále Tokio, ale nejvyšší přírůstky do roku 2025 se očekávají ve městech pákistánských a indických.

Martin Rychlík 31.10.2011

Kapitola 35. Katastrofální následky německého sociálního státu

Thilo Sarrazin v knize Německo se ničí samo ukazuje děsivý demografický vývoj, pokles vzdělání a sebevražednou imbecilitu politiků země.

Problémy Řecka jsou nejen finanční, ale i demografické

Pokud by se České republice podařilo vyřešit krizi Západu, jejímž důsledkem je klesající počet obyvatel, byli bychom konečně v něčem první.

Odveta staříků

Francouzský prezident Nicolas Sarkozy se ve volební kampani v roce 2007 zaměřil především na starší voliče a podbízel se jejich snům, přáním, či potlačeným přáním. A v podstatě to fungovalo. V generaci voličů nad 60 let dosáhl výsledku nad 60 procent.

Ve Francii se podařilo mladé natolik ideologicky zmanipulovat, že konformistická a bezduchá mládež se na žádnou vzpouru nezmůže.

Budeme umírat dříve?

Prodlužování věku nemusí trvat donekonečna. Například střední délka života žen v mnoha státech USA stagnuje či dokonce klesá.

Kluci jsou blbější srabíci!

Počet dětí, které odkládají nástup do první třídy základních škol, se zvyšuje.

Včasný nástup do prvních tříd odloží letos 22 procent dětí. Víc se to týká „vzhledem k pomalejšímu psychickému vývoji“ chlapců.

Porodnost, průměrná délka života i počet přistěhovalců v EU rostou

Dle Demografické zprávy pro rok 2010 zveřejněné agenturou Eurostat žije v Evropské unii 500 milionů obyvatel.