Dějiny

Čtěte román o ožebračení obyvatelstva. Je opět krutě aktuální.

Román Černý obelisk z roku 1956 se netýká starých vyčpělých událostí, ale cykličnosti dějin. Pozor na to!

Je vlastně jedno, který žánr si Islanďané vezmou do parády...

Björk, svého druhu velvyslankyně islandské hudební kultury. Dostalo se jí cti vystoupit například během ceremoniálu olympijských her v Aténách v roce 2004.

Fenomén islandské hudby není spojen jen s Björk nebo Sigur Rós. Originální a zcela svébytné výkony představuje i nezávislá scéna.

Neoliberalismus není sprosté slovo

Ovlivnilo pojetí neoliberalismu – třetí cesty – německého sociologa Alexandra Rüstowa bývalou britskou premiérku Margaret Thatcherová nebo někdejšího amerického prezidenta Ronalda Reagana?

Kritici neoliberalismu si evidentně neuvědomují, že jedním z jeho původních hlavních rysů byla kontrola volných trhů a jejich síly.

Kapitola 59. Nová psychologie úspěchu

Profesorka Stanfordovy univerzity Carol Dwecková zkoumá, jak vznikají různá nastavení mysli, jakou hrají úlohu v motivaci a seberegulaci a jak ovlivňují mezilidské vztahy a pracovní či společenský úspěch.

Společnost, v níž dostatečný počet lidí funguje v růstovém nastavení mysli, prosperuje. Díky němu vznikaly velké epochy lidské tvořivosti.

Kapitola 58. Proč bychom si měli říkat křesťané

Politik a bývalý předseda italského Senátu Marcello Pera chápe křesťanskou civilizaci jako judeo-křesťanskou a za její společné východisko považuje ideu, že člověk je stvořen k obrazu božímu.

Potřebujeme návrat ke křesťanské kultuře, a i kdyby v Boha nevěřila.

Evropa snad oslepla?

Byl to džihád, který v době Karla Velikého vedl k vytvoření Evropy. Povede džihád ke konci Evropy, jak ji známe ve 21. století?

Luděk Bednář 28.12.2011

Profesor filozofie, jenž toho má mnoho na svědomí

Mysliteli Leo Straussovi je nespravedlivě přičítána role, kterou sehráli jeho někdejší žáci v souvislosti s válečnými konflikty za vlády amerického prezidenta George W. Bushe.

Byli neokonzervativci skutečnými žáky Leo Strausse?

Mohou lidská práva platit univerzálně?

Výdobytek 20. století, Všeobecná deklarace lidských práv, je výjimečné, ale dnes i mimořádně obtížné dědictví.

Kapitola 50. Nová totalita v masce antitotalitarismu

Francouzský myslitel Alain Finkielkraut se narodil v roce 1949 ve Francii polským židovským rodičům. Na snímku s Íránským byznysmanem Amirem Jahanchahim během protestů na podporu íránské opozice v Paříži v červnu 2009.

Z pokrokářství a multikulturalismu, dvou léků na nacionalistický šovinismus, se staly masové ideologie směřující k totalitarismu.

Doufat v nové dějiny není nic než bláhová iluze

To, co začalo Cortésem, Pizarrem, vyvražďováním tisíců Aztéků a Inků, horečnatou, bezhlavou honbou za objevením mytické zlaté země Eldorado, stěhováním černých otroků, nekončí. Tento příběh pokračuje.

Stejně jako si Ku-klux-klan osvojuje politicky korektní jazyk, naučili se i bolivijští představitelé ekologicky korektní jazyk.

Katastrofa eurozóny by vyvolala obrovský psychický šok

Je vhodné začít se připravovat na důsledky krize, a ty budou podstatně širší než ekonomický propad nebo politické otřesy.

Jsou dějiny ekologie dějinami omylů?

Žádný z omylů ekologických hnutí nesvědčí proti jejich oprávněnosti hledat řešení škod na životním prostředí a zvyšovat politický vliv.

Kapitola 38. Lze sestavit žebříček civilizací?

Lidská tvořivost souvisí víc s podnebím než s rasou

Benjamin Kuras 18.8.2011

Usáma bin Ládin, princ William a Jan Pavel II. dospěli ke svému cíli

Osud v nedávné době zosnovat tři události v podstatě najednou – svatbu prince Williama (uprostřed) 29. dubna 2011, blahořečení Jana Pavla II. (vpravo) 1. května a zabití Usámy bin Ládina, které připadlo na tentýž den. Všechny lze chápat jako nitky, jež v

Smrt bídáka, svatba šlechtice a blahořečení bývalého papeže jsou tři události, které uzavřely celá dějinná období.

Poselství 19. století: Jak nahradit dějiny oslavováním a zábavou

U skutečného spisovatele hraje rozhodující roli vztek, vzpoura proti vyumělkovanému „páchání dobra“, byť za cenu rizika nihilismu a násilí.