Vladimír Iljič Lenin

Proklatí filozofové!

Známá postava veřejného života, Francouz Bernard-Henri Lévy, si na každém fóru bez vyzvání bere slovo. Plamennými slovy a nadsazenými přívlastky v nepřetržitém stavu uměle navozené hysterie tepe přítomnost. Když není za co, něco vymyslí.

Jakkoli vypadají směšně, jsou dnešní „filozofové“ nebezpeční. Neměli by být nevinní lidé a svět před duchovními šarlatány uchráněni?

Oportunistická debolševizace senátora Štětiny

Možná by bylo naprosto nejpříhodnější, kdyby si senátor Jaromír Štětina za trest sám pozastavil vlastní frenetické aktivity.

Senátor neusiluje o ukončení, ale pozastavení činnosti KSČM, dokud neodstraní například název strany a adoraci marx-leninistického násilí.

Jan Schneider 15.7.2011

Good Bye, Lenin?

Pohřbení nabalzamovaného těla lídra bolševiků Vladimíra Iljiče Lenina, jež spočívá v mauzoleu na Rudém náměstí, se pravidelně objevuje od rozpadu Sovětského svazu.

Strana Jednotné Rusko zahájila volební rok nápadem pohřbít nabalzamované ostatky vůdce bolševické revoluce, jež leží v mauzoleu u Kremlu.