Mojžíš

Víra v Boha není znakem intelektuální a emoční nedospělosti

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Dle anglického konzervativního filozofa Rogera Scrutona Bůh není hypotéza zařaditelná mezi základní konstanty a zákony kvantové mechaniky.

Bláhové snění (53.) Boží vůle k potlačení našich temných sklonů nestačí

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Náboženství a podobné víry v jediné správné pravdy dávají zlu punc správnosti ve jménu „vyššího dobra“ a umožňují lidem páchat padoušství.

Případ Bárta – Škárka: Patří politické intrikaření před trestní soud?

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Odvolací soud v případu poslanců Věcí veřejných opět otevřel otázky právní i etické, jakož i otázku zdravého rozumu.

Jan Schneider 29.12.2012

Bláhové snění (45.) Bůh, blázen, nebo padouch?

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Mesiáš neměl být podle hebrejských proroctví přímým spasitelem lidstva, ale židovského národa, o což se Ježíš během svátku Pesach pokusí.

Bláhové snění (42.) Od Ježíšovy rozpolcenosti k charismatickému vůdci

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Jako v moderním románu: Hrdina se potýká s hamletovskými otázkami, ale i s touhami po pomstě, trestu a státním převratu.

Bláhové snění (28.) Pěstovat tolik dobra, aby nám nezbylo místo na žádné zlo

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Alexandr Veliký nepořečtil největší říši světa ohněm a mečem, nýbrž hédonismem.

Bláhové snění (20.) O kulturní a morální nadřazenosti Řeků a Židů

Hebrejští proroci jsou k proroctví vyzvaní osobně poznaným Bohem. Řekové se nechávají inspirovat vymyšlenými a na bozích nezávislými múzami, které považují za příjemnější společnost než abstraktního Boha. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Z múz a proroctví se stane hnací síla západní civilizace a dodají lidské tvorbě erotický nádech. Benjamin Kuras pokračuje ve svém seriálu.

Bláhové snění (19.) Děvkař Šalamoun

Král Šalamoun měl tisíc žen. Sedm set si vzal ve sňatku manželském, tři sta dalších si nastěhoval do harému. A ještě jim zahýbal s návštěvnicemi, jako byla královna ze Sáby. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Že by erotika a tolerance byly větším padoušstvím než bratrovražedná nenávist? Další díl seriálu Benjamina Kurase.

Bláhové snění (18.) Hrdinství jako sport

V Odysseově vítězství nad kyklopem Polyfémem probleskuje táž oslava vítězství důvtipu nad silou jako v příběhu Davida a Goliáše. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Další díl seriálu Benjamina Kurase se věnuje dvojímu pojetí hrdinství v době předhistorické.

Dluh jako zdroj umění a zábavy

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Nevracet, co jsme si vypůjčili, pociťujeme jako unfair. Navzdory tomu je západní civilizace zadlužena až po uši. Proč tomu tak je?

Bláhové snění (17.) Dva léky na padoušství

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Latinské přísloví, že múzy ve válce mlčí, na Řeky ani na Židy neplatí.

Bláhové snění (16.) Jak ženská krása poskvrňuje čest spravedlivých

David se stane jedním z nejpopulárnějších hrdinů západní kultury, protože zabije velepadoucha, filištínského obra Goliáše, kamenem z koženého praku. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Příběh krále Davida na pozadí procesu budování politické struktury, z nějž čtyři století před Aténami povstal první demokratický stát.

Bláhové snění (10.) O dvou zakladatelích úspěchu západní civilizace

Autor dramatických příběhů Achilla, Agamemnona a Odyssea, jenž vešel do dějin literatury pod jménem Homér, je stejně neznámá osoba (či osoby) jako autor (či autoři) Bible. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Homér i autor Bible mají schopnost vyprávět dramatický příběh, dávat postavám hrdinské nebo padoušské vlastnosti a rozlišovat dobro a zlo.

Bláhové snění (9.) Jeden z nejúspěšnějších imigrantů a jeden velesnílek

Mojžíš, nejhrdinštější literární postava všech dob v největším bestselleru všech dob, poráží mocný faraonský Egypt bez armády a beze zbraně pomocí „deseti ran egyptských“. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Sklon k padoušství lze zvládat jen zákony pro všechny stejně platnými, srozumitelnými a dodržovanými z vlastní vůle každého. Stačí jich deset.

Bláhové snění (5.) Nebezpeční utopisté mezi námi

Nenápadný, ale v konzervativních myslitelských kruzích vlivný maďarský filozof Aurel Kolnai (1900–1973) považuje utopickou mysl za hlavní filozofický a politický problém 20. století. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Iluze o dokonalosti a pokusy je prakticky aplikovat jsou tragickým omylem moderního Západu. Vždy vedou k nespravedlnosti a totalitarismu.