Ekonomie

Budoucí kultovní snímek z VŠE: Ševčík a jeho věrní

Část studentů a pedagogů VŠE se s transparenty postavila za děkana Miroslava Ševčíka. Byl mezi nimi i člen bankovní rady ČNB Pavel Řežábek (uprostřed), člen fakultní vědecké rady.

Vedení Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické konkrétně jmenovalo osoby odpovědné za „manipulativní kampaň“.

Druhý svazek Institutu Václava Klause: Jako obvykle o vlastní důležitosti

Druhá knížečka Institutu Václava Klause má 48 stran a je jakýmsi preview na Klausem vydávanou knížku My, Evropa a svět (Fragment 2013), neboť z ní přetiskuje dvě kapitoly.

Klaus se vyjadřuje k dělení federace i měny. Kritizuje „dvojdomkáře“ Václava Havla, „odborníka“ Jana Švejnara i čechoslovakismus.

Proč si v naší bohaté společnosti každý připadá jako oškubaný chudák?

Hřích nestřídmosti či obžerství byl přeložen do slovníku moderních společenských věd jako „vlastní zájem“.

Jak se smířit s realitou nezměřitelné pravděpodobnosti

Místo zpřesňování předpovědí bychom se měli soustředit na jejich odolnost vůči chybám, kterých se dopouštíme při výhledech do budoucnosti.

Petr Kříž 27.12.2012

Nobelova cena za ekonomii: Jaká pravidla vedou účastníky trhu k nejlepším výsledkům?

Nobelova cena za ekonomii 2012 (zleva): Loyd S. Shapley, Alvin E. Roth.

Letošní ocenění obdrželi američtí ekonomové Alvin Roth a Loyd Shapley za přínos v oblasti teorie her – interakcí lidí.

Trvalým růstem ke globální katastrofě

Všechny představy o budoucí prosperitě musejí brát na vědomí limity Země. Proto by bylo užitečné mít v záloze systém prosperity bez růstu.

Napětí na VŠE: Děkan Ševčík pod petiční palbou

Podle kritiků a 150 internetových petičníků konal děkan Miroslav Ševčík z pražské VŠE netransparentně, když odvolal z postu pověřeného vedoucího katedry.

Části osazenstva Národohospodářské fakulty se nezdají důvody pro odvolání vedoucího katedry. Hrozí snad odchod pedagogů?

Otázka nad Kalouskem: Už zvoní hrana i hrobníkovi?

Nikdy nebyl mocnější než nyní. Politik, jenž proslul tvrdostí na hranici bezskrupulóznosti, se čím dál víc podobá jistému pistolníkovi.

Oklikové řešení aneb Jak se připravit na nepředvídatelné

Finanční krize, již dosud nikdo nedokázal uspokojivě vyřešit, vyvolává nedůvěru v odborníky a v západní ekonomický i politický systém.

Evropa a svět proti krizi: Přichází podzim těžkých rozhodnutí

„Polské úspěchy jsou šancí a společnou nadějí na rychlejší překonání krize, protože Polsko nepřetržitě 20 let hospodářsky roste,“ prohlásil polský prezident Bronislav Komorowski 4. září před zahajovací diskusí 22. Ekonomického fóra v Krynici.

Jsou šancí a společnou nadějí na rychlejší překonání krize polské úspěchy, jak prohlásil na ekonomickém fóru v Krynici Bronislav Komorowski?

Jak lidi motivovat k práci? Neotravujte je penězi.

Systém úkolování spojeného s finanční odměnou je prý relikt minulého století.

Benjamin Kuras 10.9.2012

Prorok úpadku Evropské unie: Wilhelm Röpke

Euroskepticismus německého ekonoma Wilhelma Röpkeho, jednoho z hlavních intelektuálních tvůrců německého ekonomického zázraku po druhé světové válce i nejtvrdších kritiků keynesianismu, neměl původ v jeho zájmu o národní suverenitu ani v národních pocite

Německý ekonom již v padesátých letech tvrdil, že důsledkem projektu politické integrace Evropy shora bude nárůst regulačních opatření.

Jak se smířit s vlastní bezmocností

Měli bychom být připraveni na události, v nichž schopnosti a pracovitost nemohou hrát žádnou roli.

Základ kapitalismu netvoří dobročinnost

Středověcí lidé mysleli a jednali úplně jinak než ti dnešní. Tehdejší a novověký peněžní systém mají společnou pouze instituci bankrotu.

Monogamie může být smrtelná

Americký ekonom mimo jiné spočítal, že kromě hříchu promiskuity existuje i hřích zdrženlivosti.