DEBATA Jana Macháčka: Navzdory signálům jsou krize nečekané

Hrozí nová krize?

Ekonomicky se svět dosud vzpamatovává z finanční krize roku 2008 a politicky se bude vzpamatovávat ještě dlouho. Stoletá voda přichází jednou za sto let, ale nelze vyloučit, že přijde po pár letech znovu. Spolupracovník LN Jan Macháček se předních českých ekonomů ptá: hrozí nová finanční krize? A pokud ano, tak proč?

SCHNEIDER: Hybridní válka aneb Skripal a Chášakdží

Jedním z výrazných znaků hybridní války je absence srovnávání porůznu se vyskytnuvších jevů, protože by mohlo ohrozit samy její základy a odhalit její přisluhovače. Otiskujeme komentářJana Schneidera, ve kterém srovnává kauzu otravy Skripalových s kauzou saúdského novináře Džamála Chášadžího.

Jan Schneider 19.10.2018

Právní úprava musí reagovat na flexibilitu trhu práce

Novela zákoníku práce přináší sdílená pracovní místa vhodná třeba pro rodiče malých dětí. „Uvažuje se i o investičních pobídkách pro firmy, jež je zřídí,“ říká v rozhovoru docent pracovního práva Petr Hůrka, jenž se na ministerstvu práce a sociálních věcí jako náměstek pro legislativu podílí na novelizacích pracovněprávních předpisů.

Proč značná část práce zcela postrádá smysl

V době, kdy se říká, že automatizace připraví spoustu lidí o práci, politici údajně upřednostňují, aby lidé pracovali na plný úvazek v nesmyslné práci, než měli čas přemýšlet nad svým postavením ve společnosti.

Petr Kain 17.10.2018

Pro Čechy v Británii by brexit neměl nic změnit

Michael Žantovský

„Problematika brexitu je v britské politice primární téma. Kdyby ale došlo k předčasným volbám, pravděpodobně by o výsledku nerozhodovala,“ říká v rozhovoru Michael Žantovský, bývalý velvyslanec ve Velké Británii a dnes ředitel Knihovny Václava Havla. Dle něho nás na jaře nejspíš čeká jen provizorní dohoda mezi Bruselem a Londýnem.

Jan Klesla 19.10.2018

V tuzemských vodních tocích narůstá množství léčivých látek

Léky (ilustrační foto)

Vodohospodáři loni objevili v českých říčních tocích přinejmenším jednu léčivou látku ve sto procentech měření, tedy pokaždé. Koktejl čtrnácti různých léků pak přesně v polovině všech odebraných vzorků z tuzemských řek. Poukazuje na to vládní zpráva o vodním hospodářství Česka v roce 2017, která zmiňuje tuto kontaminaci vůbec poprvé.

Pavel Bartošek 19.10.2018

Diskuse o ceně za zvládnutí změny klimatu je jako absurdní drama

Obnovitelné zdroje energie.

Je třeba si říct, zda chceme dát peníze na tuzemské továrny a výstavbu větrných elektráren, pohodlnou a rychlou veřejnou dopravu a elektromobily, instalaci solárních panelů a baterií, popřípadě na výstavbu výtopen na biomasu, nebo je pošleme Kremlu za ropu a plyn či Kypru za uhlí, jež vytěžily firmy Pavla Tykače. Píše Jiří Koželouh.